Rapporter om lönebildning

Undersökningar visar att 7 av 10 svenskar i arbetsför ålder vill att lönen ska förhandlas och sättas på arbetsplatsen, i samtal mellan medarbetare och lönesättande chef. Ledarna vill se en verkligt lokal och individualiserad lönebildning. Här hittar du alla våra rapporter som handlar om det!

 

Lönekarriärrapport 2016Många kvinnor i Sverige arbetar i yrken där det är svårt att göra lönekarriär. Lönespridningen i kvinnodominerade yrken är oftast låg, vilket innebär att det inte går att höja sin lön särskilt mycket under ett helt yrkesliv, oavsett hur skicklig och motiverad man är i sitt arbete. Allra sämst är det i de kommunala verksamheterna. Det visar Ledarnas Lönekarriärrapport 2016, som kartlägger möjligheterna att göra lönekarriär i de vanligaste yrkena inom offentlig och privat sektor.

Pressmeddelande 2016-06-09: Där kvinnor jobbar är det lönlöst att prestera


Lönekarriärbarometer 2014

Ledarnas Lönekarriärbarometer 2014

För andra året i rad presenteras Ledarnas Lönekarriärbarometer som redovisar möjligheterna att göra lönekarriär för 305 yrken. Av rapporten framgår att lönespridningen varit oförändrad, eller till och med minskat något, under 2000-talet. Möjligheterna att göra lönekarriär är små i Sverige även i en internationell jämförelse.

Pressmeddelande 2014-02-14: Fortsatt liten lönespridning i Sverige

 

Lönekarriärbarometer 2013

Lönekarriärbarometer 2013


I rapporten Den omöjliga lönekarriären undersöker och jämför vi, med hjälp av statistik från SCB, hur möjligheterna att göra lönekarriär ser ut i drygt 300 yrken på den svenska arbetsmarknaden. Vår utgångspunkt är att lönespridning inom yrken i grunden är bra, eftersom den indikerar att lönerna sätts individuellt och utifrån prestation.

Debattartikel 2013-02-07: Den omöjliga lönekarriären

 

Ursäkta, vem satte min lön?

 

Rapport: Ursäkta vem satte min lön 

Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen. Undersökning genomförd av YouGov på uppdrag av Ledarna under oktober 2012.

Debattartikel 2013-01-01: Lönen ska inte sättas långt över ens huvud

  

 

 

 

 

Tio chefer om lön

Tio chefer om lön


I rapporten Tio chefer om lön berättar tio svenska chefer om sina erfarenheter av att sätta lön. De är chefer på olika nivåer, kvinnor och män, och från skilda delar av Sverige. De har gemensamt att de alla har ansvar för att sätta lön på sina medarbetare.

 

 

 

 

 

 Tio medarbetare om lön

Tio medarbetare om lön


Rapporten Tio medarbetare om lön handlar om medarbetares erfarenheter av att få lönen satt. De är chefer och medarbetare, kvinnor och män, och från olika delar av Sverige. Deras berättelser vittnar om att lönebildningen i Sverige inte har hängt med i utvecklingen.

 

 

 

 

 

 Hög tid för en modern arbetsmarknad

Hög tid för en modern arbetsmarknadRapport
om vad som är fel med lönebildningen i Sverige, och vad vi kan göra åt det.

Ledarna vill se en verkligt lokal och individualiserad lönebildning. Vi tycker att makten över lön ska flyttas ner till den enskilda arbetsplatsen och medarbetaren. Vi vill att kollektivavtalen ska erbjuda en process som stödjer människor att själv förhandla med sin egen chef om lön och andra villkor. I den här rapporten förklarar vi varför och ger dig kunskapen och argumenten.

 

 

 

 

Rör inte min lön!
Unga ratar dagens lönemodell
Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell


Det finns ett stort missnöje bland unga yrkesarbetande med hur lönen bestäms. De anser att de inte kan påverka sin löneutveckling tillräckligt mycket.

Istället för centralstyrda modeller vill 8 av 10 av dagens 25-30-åringar ha individuell lönesättning. Men glappet är stort mellan de ungas attityder och den verklighet som råder. Det visar denna rapport baserad på en undersökning som gjorts av Novus Opinion.

Text: Fredrik Gustafsson Uppdaterat: 2016-06-09

Läs också

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Lönestatistik för chefer

Har du koll på din lön? Jämför din lön med vad andra chefer tjänar. Gör Lönekollen.

 

 

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem