2008-01-16

Annika Elias debattinlägg i Dagens Industri (080116)

Almegas vd Jonas Milton skrev den 14 januari 2008 i Dagens Industri om behovet av en modernisering av kollektivavtal och lönebildning inför avtalsrörelsen 2010. Här nedan kan du läsa Annika Elias inlägg i debatten. Det publicerades den 16 januari 2008 i Dagens Industri.

Almegas vd Jonas Milton skriver om behovet av en modernisering av kollektivavtal och lönebildning inför avtalsrörelsen 2010 (DI 14/1).

Ledarna, som tillsammans med Almega var pionjärerna till en modernisering av svensk lönebildning redan i början av 90-talet håller självklart med. Moderna lönebildningsmodeller finns redan. Det är tillämpningen från arbetsgivarsidan som saknas. Modellen, som är sundare, mer ansvarstagande och bättre för alla parter, har funnits sedan 1994.

Ledarna organiserar cirka 70 000 chefer. 52 arbetsgivare har tecknat avtal med Ledarna om lokal lönebildning. Ändå är det långt ifrån självklart att våra medlemmar diskuterar sin egen löneutveckling med sin närmaste chef. Flera fackförbund förespråkar lokal lönebildning men flera har börjat backa eftersom modellen inte fungerar i praktiken.

Individuell lönesättning gör det möjligt att använda lönen som drivkraft i utvecklingen av medarbetare och verksamhet. Den som har möjlighet att påverka sin arbetssituation, utveckling och lön mår bättre, vågar mer och utvecklas bättre. Modellen utgår från de ekonomiska förutsättningar som finns i verksamheten i stället för en procentsats som förhandlats fram centralt att gälla för hela branschen. Hur företagsekonomiskt sunt är det att betala lika mycket oavsett hur bra eller dåligt det går? Den premierar lön efter kompetens och uppnått resultat utifrån i förväg uppställda mål. Vilken verksamhet har råd med löner utan tydlig koppling till prestationer? Den betalar lön efter genomförd möda istället för att köpa löntagarens kommande engagemang och prestationer. Vilken affärsman betalar för produkten innan den är levererad?

Företagsledare, varför accepterar ni dagens centrala lönebildningsmodell i vilken lön sätts över era huvuden vilket inte ger er kontroll över lönebildning och lönsamhet? Genom att inte ta ert ansvar gör ni er själva skyldiga till att vi får fortsätta dras med tunga centrala avtalsförhandlingar och ett omodernt lönebildningssystem.

Avtalen som behövs finns. Efterlev de avtal som vi tillsammans träffat! Ställ krav på parterna! Det gynnar arbetstagare och arbetsgivare. Sverige kan fortsätta gå i bräschen som ett land med en lönebildning i takt med tiden.

 

Annika Elias
ordförande, Ledarna

Texten publicerad 16 januari 2008 i Dagens Industri.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem