2009-02-01

Arbetsbrist idag - chefsbrist imorgon

Under de kommande tio åren kommer en stor del av Sveriges chefer att lämna yrket och gå i pension. En föråldrad syn på chefsrollen har i många branscher avskräckt yngre generationer från att satsa på ledarskapet. En stor andel av cheferna tillhör 40-talistgenerationen.I flera branscher, till exempel i byggbranschen, där återväxten av yngre chefer varit dålig, riskerar man att stå utan ett kompetent ledarskap inom några få år.

Höstens varsel börjar nu övergå i uppsägningar och nya varsel i fler branscher kommer till.

Bland de uppsagda finns även en hel del chefer. När verksamhetens orderstock minskar och marknaden – eller skatteintäkterna – krymper, måste man anpassa kostymen och minska kostnaderna. Och om det inte finns någon produktion att styra och inga medarbetare att leda kan det tyckas naturligt att också cheferna måste sägas upp.

Men att säga upp chefer nu är en kortsiktig handling som kan förstärka den chefsbrist som vi vet kommer att drabba Sverige inom några få år. Det kloka företaget värnar i stället om sina yngre chefer och utnyttjar lugnare tider i verksamheten till att säkerställa en kompetensöverföring och att ge de yngre cheferna möjligheter till att utvecklas i ledarskapet.

Cheferna är ett företags viktigaste resurs för att uppnå lönsamhet och konkurrenskraft. Utan kompetenta och engagerade chefer saknar företag och förvaltningar kraft att utvecklas och växa.

I ett nationellt perspektiv är Sveriges möjlighet att snabbt ta sig ur krisen avhängigt av att vi har välutbildade och engagerade chefer som kan leda företagen mot framgång när konjunkturen vänder. Uppsägningar nu förstärker den kommande chefsbristen. Kloka företag behåller sina chefer i motgång för att stå rustade i framgång.

 

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 2, februari 2009.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem