2011-03-01

Behövs chefer?

Under våren har vi i debatten kunnat se chefers betydelse ifrågasättas och medarbetarnas insatser lyftas fram. Kan man då tänka sig det ena utan det andra? Nej naturligtvis inte.

Förhållandet mellan chef och medarbetare är en relation, där hållbarheten och framgången beror på bådas goda vilja. Men också på kunskap och förståelse för de olika rollerna.

I Sverige har vi på några decennier gått från ett samhälle med manuella industrijobb och kollektivistiska värderingar till ett alltmer individualistiskt kunskapssamhälle.

Ledarstilen har gått från hierarkisk till coachande.

Det finns en inbyggd motsats mellan stark professionell drivkraft och förmåga att se helheten, vilket gör att den skickligaste snickaren ofta inte blir den bästa chefen. Chefskapet är knutet till ett särskilt uppdrag från företaget, till ansvar och befogenheter. Ledarskap kan däremot delas av många.

På dagens arbetsplatser är chefens främsta uppgift att ge utrymme för specialisternas kunskap, att främja den inbördes dialogen och lärandet inom gruppen och ta ansvar för helheten. Att kunna dela med sig av ansvaret för ledarskap och utveckling, utan att ge avkall på tydlighet i rollerna, är en viktig förmåga hos en modern chef.

Kanske är det dags att byta namn. Från medarbetarskap till medledarskap?

 

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

 

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 3 mars 2011.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem