2009-03-30

Chef för lönens skull? Eller lönen till trots?

I år presenterar vi Ledarnas chefslönestatistik mitt i lågkonjunkturen och i en tid när toppdirektörers ersättningar är på allas läppar. Som representant för de många cheferna i vårt land vet jag att de allra flesta chefers löner inte är några miljonlöner. Därför känns det särskilt viktigt att presentera en mer komplett och därför mer rättvisande bild av vad Sveriges chefer tjänar.

Men det är också viktigt eftersom det är i kristider som ledarskapet prövas och behövs som mest. Många chefer har det tufft just nu. Ansvaret ökar; det gäller att fortsätta hålla hjulen rullande eller utveckla verksamheten åt ett nytt håll. Samtidigt ska chefer hantera åtstramningar och neddragningar, och kanske bli den som själv får lämna till slut.

I det tysta, dolda och långt från tidningsrubrikerna kämpar Sveriges många olika chefer på, varje dag runt om på tusentals arbetsplatser. Och bevisar gång på gång det som vi brukar framhålla – att chefer gör skillnad. Vi önskar att arbetsgivarna ser och förstår att värdera det goda ledarskapet.

För hur mycket arbetslösheten än ökar just nu, så väntar en potentiell chefsbrist om hörnet. Fram till 2014 år går 200 000 av Sveriges 500 000 chefer i pension. De erfarna cheferna kommer att vara en bristvara. Många arbetsgivare kommer att behöva rekrytera nya chefer bland unga människor som nyss lämnat studierna och äldre som har arbetslivserfarenhet, men saknar chefserfarenhet. Då är det viktigt att människor vill bli chefer.

Allt oftare hör jag de som säger att ”det är inte värt det” eller ”jag trivs i min specialistroll – då slipper jag personalansvaret”. På många håll är det redan idag svårt att få rätt sökande till chefsjobben.

Arbetsgivare står inför en reell utmaning. De behöver inte bara visa att det är roligt, spännande och utvecklande att vara chef. För det är det! De måste också se till att det går att förena en chefsroll med det liv som de flesta idag vill ha, ett liv som också rymmer familj och fritid. Och de måste visa att det sig lönar sig att ta det extra ansvar som ett chefsjobb innebär.

Det krävs ett attraktivare erbjudande än idag helt enkelt.

 

Annika Elias
Ordförande Ledarna

 

Texten publicerad 2009-03-30.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem