2009-05-01

Chefer har aldrig varit viktigare än nu

Just nu domineras bilden av arbetsmarknaden av varsel och nedskärningar. Men hur mycket arbetslösheten än ökar i dag, så väntar brist på arbetskraft om hörnet. Vi står inför ett gigantiskt generationsskifte när rekordgenerationen 40-talisterna går i pension.

Bristen gäller även cheferna. Fram till 2014 går närmare hälften av Sveriges 500 000 chefer i pension. De erfarna cheferna blir en bristvara. Många arbetsgivare kommer att behöva rekrytera nya chefer bland unga och äldre utan chefserfarenhet.

Då är det viktigt att människor vill bli och fortsätta vara chefer. Då är det viktigt för företag att attrahera engagerade och välutbildade unga människor.

För unga människor som är på väg ut i arbetslivet är det kulturen, värdegrunden och chefen som avgör var de väljer att arbeta.

Som chef är du en del av kulturen och värderingarna som bygger din verksamhets ansikte utåt. Och Sverige är fyllt av skickliga, ansvarstagande, engagerade chefer som leder medarbetare till nya höjder av sin förmåga varje dag. Som är goda förebilder för tusentals medarbetare.

Men även chefer tittar uppåt.

Under våren har vi kunnat läsa mycket om toppchefer i media. Det mesta har handlat om ansvarslöshet, orimliga belöningssystem och diffusa avtal. Om ett agerande som knappast attraherar dagens eller morgondagens chefer.

Ett företag som vill skapa ett tydligt varumärke inser att oavsett var i organisationen chefen finns, på topposition eller närmast medarbetaren, är hon eller han en förebild för medarbetarna.

Därför är chefens roll som förebild avgörande för företagets förmåga att växa och utvecklas till en konkurrenskraftig verksamhet som leder ut ur krisen och in i framtiden.

Chefer har aldrig varit viktigare än nu.

 

Annika Elias
Ordförande Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 5 maj 2009.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem