2008-04-01

Chefsuppdrag på tvärs med de egna värderingarna

Efter mer än tjugo år som chef fick jag ett uppdrag som jag verkligen inte ville utföra. Jag tyckte att beslutet var fel, att det skulle ge negativa konsekvenser inte bara för min verksamhet utan för hela organisationen. Dessutom innebar det att trettio hängivna medarbetare med specialistkompetens skulle göras arbetslösa, med små utsikter att få ett nytt jobb inom rimlig tid. Och inte nog med det – den ekonomiska vinsten var i stort sett obefintlig.

Jag hade utan framgång försökt påverka beslutet med sakliga argument. Min organisation leddes av en politisk nämnd vilket innebar spelregler som jag dittills inte haft problem att acceptera. Nu funderade jag för första gången på att lämna mitt chefsuppdrag. Hellre det än att behöva genomföra något som gick emot mina egna värderingar. I några veckor var sömnlöshet och magont mina ständiga följeslagare.

Jag hade turen att ha en chef som såg mitt dilemma. Hon gav mig det stöd jag behövde, inte minst att skilja på profession och person. Dessutom såg hon till att jag fick ökade resurser så att jag kunde ge medarbetarna yrkesvägledning och annan professionell hjälp att komma vidare yrkesmässigt. Sådant som för mig innebar att jag kunde känna att det var rimligt att genomföra uppdraget, att vi fasade ut medarbetarna på ett värdigt sätt och att jag inte behövde ge avkall på mina grundläggande värderingar.

Att vara chef är ibland väldigt svårt. Som chefer kan vi inte alltid sympatisera med ledningens beslut. Ändå ligger det i vårt uppdrag att verkställa dem. Vår lojalitet till verksamhet och medarbetare kan sättas på hårda prov. Det är i dessa utsatta lägen som uppbackning från den egna chefen och stöd från chefskollegor är helt avgörande. Min historia visar att det går. Jag fullföljde uppdraget och fortsatte att arbeta som chef flera år efteråt, berikad av de erfarenheter som det ger att genomföra ett svårt uppdrag.

 

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 4, april 2008.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem