2008-06-01

Den farliga konflikten

– Och hur tänker du kring konflikter på arbetsplatsen? Det är frågan jag fått varje gång jag varit på intervju för ett nytt chefsjobb.

Konflikt är ett laddat begrepp. I Ledarnas undersökningar kommer konflikter på jobbet högt upp bland de negativa sidorna med ett chefsuppdrag. För den som är ny eller otrygg i chefsrollen är det en tuff uppgift.

Många chefer kommer lyckligt ovetande till sitt nya jobb för att efter en kort tid bli medvetna om att arbetsplatsen är full av oenighet och gamla problem som den nya chefen förväntas lösa. Ofta, men inte alltid, kan man finna orsaken i otydlig kommunikation, svikna förväntningar och olika bilder av verksamhetens mål. I sådana fall kan ett tydligt ledarskap vara det som löser upp knuten.

Ibland har konflikten fått växa och fördjupats under lång tid. Situationen speglas i dåliga resultat, hög sjukfrånvaro och en vantrivsel som sprider sig bland medarbetarna. Chefens uppgift är då att med samtal med alla inblandade och i arbetet med hela arbetsgruppen blottlägga den egentliga orsaken till konflikten och finna en lösning. Ibland krävs drastiska metoder som att någon i arbetsgruppen får ett annat uppdrag. Verksamhetens resultat måste prioriteras och grunden till konflikten undanröjas.

Men arbetet med att lösa en konflikt kan också ge styrka åt gruppen och viktiga erfarenheter till chefen. Konflikthantering ger oss möjligheter att granska våra egna och arbetsplatsens värderingar. En modig chef kan, när konflikten väl är löst, ha skapat en ny och tydligare plattform för verksamheten.

Det är aldrig farligt att lyfta upp motsättningar till ytan och sätta ord på problemen. Det enda verkligt farliga är att sopa konflikten under mattan och hoppas på att den ska gå över av sig själv.

 

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 6-7, juni 2008.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem