2009-09-01

Ditt engagemang en överlevnadsfråga för Ledarna

– Styrelseuppdrag? Nej tack – men jag kan gärna arbeta med en konkret fråga som rör mitt eget jobb!

Det är svaret man ofta får från medlemmar som känner engagemang för chefer och ledarskap men som inte vill delta i det ibland mycket formella arbete som i dag är formen för Ledarnas demokrati.

Ledarna har i över 100 år funnits som en medlemsorganisation byggd på demokratiska principer. Idén har varit densamma: det är chefer som bäst förstår andra chefers behov och som kan stödja och hjälpa varandra till framgång.

De senaste åren har vi märkt ett vikande intresse från medlemmar att delta i det demokratiska arbetet. Fysiska möten som kräver frånvaro från jobbet som chef, långa beslutsprocesser och mycket formalia avskräcker. Engagemanget är inte mindre nu än 1905, men det tar sig andra uttryck.

För att möta nutidens förutsättningar för ideellt arbete gav kongressen 2006 förbundsstyrelsen i uppdrag att utveckla formerna för Ledarnas demokrati. I dialog med Ledarnas branschföreningar pågår just nu arbetet med att skapa en organisation som tillåter och uppmuntrar många olika former för engagemang.

Vår utmaning är att skapa vägar för påverkan och inflytande som fungerar för chefer i dagens tidspressade yrkesliv. Att bygga på det spontana intresse som finns i det egna yrket, på arbetsplatsen och inom branschen.

Ledarnas fortsatta framgångar förutsätter en aktiv och levande demokrati. Endast om vi är i ständig kontakt med medlemmarnas behov och önskemål kan vi behålla vår ställning som en modern facklig organisation för chefer.

I maj nästa år tar Ledarnas nästa kongress ställning till hur de nya formerna ska se ut i denna mycket viktiga framtidsfråga.

 

Annika Elias
Ordförande i Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 9 september 2009.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem