2010-01-01

En idol för chefer

Idoler och förebilder är viktiga i människors liv. För barn och ungdomar handlar det ofta om idrott eller musik.

Längre fram i livet blir också helt vanliga människor viktiga förebilder. En lärare, kollega eller chef; personer som kommit längre på den bana vi själva slagit in på.

Om personen i något avseende är lik mig själv blir det en sporre. Kan hon så kan jag!

Men för unga kvinnor som upptäcker att de har fallenhet för ledarskap och lust att ta på sig ett större ansvar finns få förebilder. I de allra flesta företag domineras ledningsgrupper och styrelser av män. Så lika till utbildning och bakgrund att man kunde ha lagt ett kalkerpapper emellan.

Sverige har inte råd med att halva befolkningen – kvinnorna – väljs bort eller själva väljer bort chefsyrket. Det handlar både om kompetensutnyttjande och rättvisa. Men för att få unga, välutbildade kvinnor att satsa på en chefskarriär måste de också tro på att det går att nå toppen.

Med fler kvinnor på högsta ledningsnivå skulle chefsnormen ändras och förebilder synliggöras. Ledarnas mål är en jämställd chefsmarknad. Därför stödjer vi idén om en ändring av bolagslagen så att den kräver en jämn könsfördelning bland styrelseledamöterna. Kvotering alltså.

 

Annika Elias
Ordförande i Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 1 januari 2010.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem