2009-04-01

En mörk fläck på kartan

Jag känner många kompetenta och framgångsrika kvinnor. Men jag känner inte en enda som sitter i en bolagsstyrelse. Däremot känner jag flera män med ett eller flera styrelseuppdrag. De är också smarta, kunniga och bra människor. Men jag kan inte påstå att de överträffar kvinnorna jag nyss nämnde.

Inom några år kommer ett stort antal av Sveriges chefer att gå i pension. Deras platser måste fyllas av unga och välutbildade chefer om företag och förvaltningar ska vara fortsatt konkurrenskraftiga. I dag utbildar sig fler kvinnor än män vid universitet och högskolor. Man startar karriären på lika villkor, men ganska snart väljer de unga kvinnorna bort chefskapet. Viktig kompetens, som skulle ha behövts i företagen, går förlorad.

För att motivera unga kvinnor till att satsa på en chefskarriär är det viktigt med förebilder. De vill se att det går att ta sig hela vägen till toppen och kunna identifiera sig med dessa personer. Och de vill se att kvinnors och mäns kompetens värderas lika.

Runt förra sekelskiftet infördes en rad lagar som syftade till att likställa mäns och kvinnors värde i Sverige. Allmän rösträtt, myndigförklaring, rätt till flertalet yrken samt högre utbildning öppnade för kvinnans intåg på arbetsmarknaden. I dag berömmer vi oss för att ha en av Europas högsta sysselsättningsgrader bland kvinnor och få ifrågasätter att män och kvinnor kan ha samma professionella kompetens.

Men det finns en mörk fläck på kartan och det är ledning och styrning av Sveriges företag.

Trots många års löften om förändring domineras styrelserummen fortfarande av äldre män som slår vakt om sin och sina gelikars maktposition.

Och tyvärr visar sig valberedningar och ägarstämmor inte ha kraft att enbart se till kompetens. Det är dags att använda ett enkelt verktyg, kvotering, för att säkerställa att Sveriges bolagsstyrelser i framtiden leds av de mest kompetenta personerna – oavsett kön!

 

Annika Elias
Ordförande Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 4 april 2009.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem