2009-01-01

Erkänn att du har makt!

– Jag känner mig så maktlös!

Det var min kollega som satte ord på sin frustration över att, på grund av anställningsstopp, inte kunna rekrytera för att vidareutveckla den lönsamma verksamhet han var chef över.

Många chefer som jag känner använder just begreppet maktlös för att beskriva sin känsla när de befogenheter de har inte räcker till för att uppnå resultat. Men jag har sällan eller aldrig hört någon framgångsrik chef prata om att man har använt sin makt för att nå sina mål. Svenska chefer har ett kluvet förhållande till begreppet makt och känner sig obekväma inför tanken på att man som chef har makt över sina medarbetare.

I svenska språket är makt ett fult ord, som förknippas med översitteri och självtillräcklighet. Jämför med den engelska synonymen ”power” som vi oftast översätter med det mycket mer positiva ordet ”kraft”. Den typiskt svenska ledarskapsstilen fokuserar på samarbete och consensus och man glömmer att förutsättningen för chefen är att man också har makt i sitt uppdrag.

För att kunna hantera makt på ett ansvarsfullt sätt måste man erkänna att den hör till chefsrollen. Att ha makt innebär att mandatet är tydligt kommunicerat i organisationen och att man har de befogenheter som krävs för att uppnå de krav som ledningen formulerat.

En chef utan makt har ett omöjligt arbete. Vi måste sluta sätta makt i ett motsatsförhållande till samarbete och delaktighet. En ärlig dialog på arbetsplatsen förutsätter att spelregler och roller är tydliga och väl kända. Där ingår att chefen har en särställning med mandat och befogenheter som är större än övriga medarbetares.

För chefen är makt positivt och det är först när den bejakas som den blir en god kraft i ledarskapet.

 

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 1, januari 2009.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem