2010-09-01

Framtidens viktigaste råvara

Skog och malm. AGA-fyren, kullager och telekommunikation. Det är några av de naturtillgångar och tekniska innovationer som gjort Sverige till ett stort exportland och flera svenska företag världsledande, trots landets ringa storlek. Under många år gynnades vi dessutom av ett försprång i kunskap och utbildning.

Nu har tiderna förändrats. Andra länder med miljoner och åter miljoner invånare producerar allt fler skickliga ingenjörer, tekniker, entreprenörer, forskare, produktutvecklare och vi får allt färre fördelar. Men framgången för svenska företag beror inte bara på att vi utnyttjat våra naturtillgångar väl. Den beror också på ett ledarskap i världsklass.

Svenska chefer har tidigt insett att delaktighet och inflytande ger bättre förutsättningar för bra beslut. Medarbetare som tillåts växa och utvecklas prestera bättre och bidrar därigenom till företagets konkurrenskraft.

Genom det korta avståndet mellan chef och medarbetare och vår mindre hierarkiska ledarstil har svenska chefer de förutsättningar som krävs i en värld där framgång står och faller med varje enskild medarbetares kompetens och insats.

Uppfinningar och naturtillgångar kommer även i framtiden att vara en viktig del i Sveriges nationella konkurrenskraft. Men den råvara som kommer att räknas allra mest är: det svenska ledarskapet.

 

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 9 september 2010.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem