2010-12-01

Har vi det ledarskap vi behöver?

Generationsväxlingen är här. Fyrtio- och femtiotalister går i pension och ska avlösas av människor födda på randen av ett nytt millennium, med andra värderingar och ideal. Och präglade redan från förskolan av fokus på den egna prestationen.

Väl ute på arbetsplatsen möts de ofta av ett ledarskap som har sina rötter i industrialismens tidevarv. Från att ha arbetat i projekt, och i grupper där rollerna växlat beroende på uppgiften, möter man en statisk organisation där chefskapet utövas i ett strikt uppifrån- och nedperspektiv.

För ett par veckor sedan deltog jag på den konferens om morgondagens ledarskap som Ledarna arrangerat. Flera av deltagarna, både forskare och unga chefer, talade om behovet av att bygga in former för det ständiga lärandet i organisationen. Att chefskap mer och mer handlar om att underlätta kunskapstillväxten hos medarbetarna.

Att finna nya vägar för ledarskapet fordrar mod av chefen och stor tilltro till medarbetarna, men som en ung chef sa: ”jag kan omöjligt vara klokare själv än alla mina medarbetare tillsammans”.

Vi har lämnat industrialismen bakom oss. Nu måste vi våga låta ledarskapet utvecklas. För i det kunskapssamhälle vi nu lever, ligger nyckeln till framgång för varje företag och organisation i förmågan att ta tillvara på kunskapen och engagemanget hos varje medarbetare. Här spelar du som chef en avgörande roll.

 

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 12 december 2010.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem