2011-05-01

Hur länge ska vi vänta?

Varje år sedan fem år tillbaka tar Ledarna fram en lista på 75 kompetenta unga människor som kommit en bra bit på väg i sitt ledarskap. Det är personer vars utbildning och resultat i arbetslivet väcker förhoppningar om en spikrak karriär.

Inom några få år kunde vi förvänta oss att se de flesta av dem på styrelseposter, som vd i stora bolag och andra toppositioner inom näringsliv och offentlig förvaltning. Om det inte vore för en sak: de är kvinnor.

Och därför att de är kvinnor kommer många av dem att antingen bli bortvalda eller själva välja bort ett yrkesliv som hög chef.

Ute i Europa är det högsta fokus på att stärka näringslivets konkurrenskraft gentemot andra marknader. I det perspektivet har politiker börjat ifrågasätta det resursslöseri som pågår inom näringslivet när det gäller att utnyttja kvinnors kompetens och engagemang för ledarskap.

Allt fler länder fattar beslut om kvoteringslagar eller andra tvingande insatser som ska bryta med osunda och fördomsfulla attityder till vem som lämpar sig som chef.

I Sverige sitter vi still och bidar vår tid. Bland de 75 begåvade och engagerade unga kvinnorna på Ledarnas lista kanske några tar sig till toppen, men många kommer att ge upp innan. Hur länge ska vi vänta innan lämpligheten för chefs- och ledarskap avgörs av kompetens?

 

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 5 maj 2011.
Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem