2009-12-01

Kräftgång föder ingen framgång

Unga människor i Sverige har vuxit upp i en skola som sätter fokus på den individuella prestationen. Målrelaterade betyg och personliga utvecklingsplaner hjälper ungdomar att se kopplingen mellan den egna insatsen och resultatet.

Men när de unga kommer till arbetsmarknaden kastas de femtio år tillbaka i tiden vad gäller värderingar kring lön. Det som väntar där är generella lönepåslag och centralt förhandlade potter. Och svenska företag och verksamheter går miste om det extra engagemang från medarbetarna som gör skillnad på en konkurrensutsatt marknad. För det som saknas är kopplingen mellan en god insats och belöning. Det behövs förnyelse.

Men förnyelsen av lönebildningen i Sverige går just nu kräftgång. Därför är det viktigare än någonsin att vi på Ledarna fortsätter vår uthålliga kamp för en lönemodell i takt med tiden.

Ledarna har under mer än femton år varit en av de ledande aktörerna när det gäller att utveckla och modernisera lönebildningen. Med Ledaravtalet har vi en position på arbetsmarknaden som den mest utvecklingsinriktade organisationen. I takt med det har medlemsantalet ökat.

Vi ska fortsätta sträva efter flexibla, individuella lösningar med chefsfokus inom ramen för kollektivavtalen. Lösningar som sätter individens prestation och företagets förutsättningar i centrum. På så sätt ska Ledarna fortsätta vara en visionär spjutspets inom lön.

 

Annika Elias
Ordförande i Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 12 december 2009.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem