2008-03-10

Ledarna kommenterar Unionens kritik mot chefer på DN Debatt

På DN Debatt idag den 10 mars presenterar fackförbundet Unionen en undersökning som förbundet anser visar att svenska företag är dåliga på att tillvarata medarbetarnas vilja att bidra till att verksamheter utvecklas. Debattartikeln har rubriken "Chefer hämmar utveckling av företagens nya produkter" och i ingressen kan man läsa att "bara en av fem tjänstemän säger att chefer uppmuntrar dem till nytänkande i utvecklingsarbetet".

Som ordförande i Ledarna, Sveriges chefsorganisation, vill jag för medlemmar och medarbetare i Ledarna kommentera Unionens utspel med tre synpunkter.

  • Chefsrollen värderas inte tillräckligt högt
    Jag delar självklart Unionens åsikt att utvecklingsarbete och medarbetares engagemang är viktigt för näringslivets konkurrenskraft. Men det är att förenkla problemet att påstå att chefer brister i att tillvarata detta engagemang. Problemet är att ledarskap inte värderas tillräckligt högt i näringslivet i dag. Chefens viktigaste uppgift är att skapa resultat genom att ta tillvara potentialen hos varje medarbetare. För att chefer ska lyckas krävs att de får förutsättningar att utöva ett gott ledarskap. Här brister det rejält på många håll.
  • Utveckling är en ägarfråga
    Det yttersta ansvaret för ledarskap såväl som för utvecklingsfrågor har bolagens ägare, ledning och styrelser. Chefer ska ha ansvar och makt att utveckla verksamheten. Att det finns en fungerande förslagsverksamhet är bara en av många faktorer som gör att människor trivs och mår bra på sina arbetsplatser. Ledarna arbetar aktivt tillsammans med arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer för att förbättra chefers förutsättningar för ledarskap. Till skillnad från Unionen tror vi på dialog, inte konfrontation. Och vi gör inte våra medlemmar till offer – vi stärker dem som individer.
  • Det är populistiskt av Unionen att skjuta på cheferna
    Sist men inte minst är jag tacksam för att Unionen bekänner färg när det gäller synen på cheferna. Unionen organiserar i dag chefer och arbetar aktivt för att få fler chefer som medlemmar. Chefer är i de flesta fall både arbetstagare och arbetsgivarens företrädare. Chefers dubbla roller och därmed tillhörande intressen kan aldrig tillgodoses i en organisation som har utsett arbetsgivaren som evig motståndare. Att samtidigt kritisera cheferna och vilja ha dem som medlemmar visar att Unionen inte förstår chefsfrågorna.

 Ledarna organiserar bara chefer. Vi håller alltid på den som leder, kompromisslöst.

 

Annika Elias
Ordförande Ledarna, Sveriges Chefsorganisation

 

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem