2009-03-01

Lön i takt med tiden

Jag har varit med om att en femtilapp i löneskillnad orsakat storgräl i kafferummet. Det var för 30 år sedan, då man ännu arbetade med löneklasser och lönestegar utan någon koppling till individens prestation. Det enda som räknades var ålder och tid i anställningen.

Beroende på hur de centrala uppgörelserna såg ut kunde fullständigt oförklarliga löneskillnader uppstå.

I centrum för grälet stod en kvinna som var arg och besviken för att hon efter senaste revisionen hade femtio kronor mindre än sin jämnåriga arbetskamrat.

Femtio kronor var inte mycket pengar ens då. Men i efterhand kan jag se att det inte var pengarna som hennes ilska handlade om, utan att ingen kunde förklara för henne varför hennes prestation värderades lägre. Och det trots att alla visste att hon var en av de bästa på jobbet.

Det har hänt mycket på trettio år men fortfarande bestäms lönen i hög grad av centrala uppgörelser med påslag utan koppling till individens prestation. Långt från arbetsplatserna avtalas procentsatser och individgarantier av organisationerna.

För individen är lönen den tydligaste återkopplingen på hur arbetet utförs. Varje anställd har rätt att få sin lön förklarad och motiverad utifrån verksamhetens mål och sin egen prestation. Och varje företag har rätt att sätta löner som gynnar företagets utveckling och tillväxt.

Den yngre generationens medarbetare drivs av andra värderingar än det kollektivistiska synsätt som ligger till grund för dagens modell för lönebildning. För att skapa engagemang – och därmed bästa resultat – hos medarbetare på dagens kunskapsintensiva arbetsplatser krävs att man ser en direkt koppling mellan lön och egen prestation. Det är dags att modernisera svensk lönebildning och det är en utveckling som Ledarna fortsätter att aktivt driva.

 

Annika Elias
Ordförande Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 3, mars 2009.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem