2010-11-01

Löneavtal med bara vinnare

För en tid sedan besökte jag ett företag i gruvnäringen. Jag möttes av ett gäng uppgivna chefer som i flera års tid fått se hur lönedialogen ersatts av procentsatser. Helt i strid med det Ledaravtal som företaget tecknat.

Oberoende av vad andra fackliga organisationer har förhandlat sig till i sina centrala avtal ska både gruvchefernas och din lön sättas i samtal med lönesättande chef. För Ledarnas medlemmar ska lönen spegla individens prestation. Genom dialog kring mål och resultat, kopplat till företagets lönsamhet och verksamhet, ska chefens bidrag till företaget värderas och belönas.

De flesta företag har förstått att med Ledaravtalet finns det bara vinnare. Chefen som får feedback på sin prestation känner entusiasm inför fortsatta utmaningar. Och företaget vet att lönekostnaderna används på ett sätt som ökar lönsamheten.

På alltför många företag har dock ointresse och okunskap kring lönebildningen lett till att man mer eller mindre struntar i att följa avtalet. Det ska vi ändra på!

Med start under hösten inleds Ledarnas stora avtalsprojekt med företrädare och ombudsmän i samverkan som syftar till en bättre tillämpning av Sveriges modernaste löneavtal. Och att ge cheferna i gruvan arbetsglädjen tillbaka.

 

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

 

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 11 november 2010.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem