2008-01-01

Mamma, pappa, chef

Pappa och chef. Låter det konstigt? Det tycker inte de flesta arbetsgivare. En nyligen publicerad undersökning visar att när män blir föräldrar blir de befordrade, när kvinnor blir föräldrar stannar karriären upp. Detta visar på en konservativ och stereotyp syn på könsroller men också på chefsuppdragens utformning.

Många chefsuppdrag innebär i praktiken mer än heltid. Chefen förväntas ställa upp och vara tillgänglig nästan alla dygnets timmar, vid behov bryta sin semester och alltid prioritera jobbet framför privatlivet. Chefen har sällan någon att delegera till och saknar många gånger stöd och uppbackning oavsett hur pressad arbetssituationen är.

Jag har varit chef i mer än tjugofem år och samtidigt fött och fostrat tre barn. Att förena chefsrollen med föräldraskap utan att gå sönder av dåligt samvete hade inte varit möjligt utan att både barnens pappa och jag hade haft förstående arbetsgivare. Vi har haft möjlighet att flytta våra arbetstider, ta med jobbet hem och ibland ta med nästan friska eller skollediga barn till jobbet.

Under de kommande åren ska svenska företag och förvaltningar rekrytera ett stort antal nya chefer. Det kommer att bli konkurrens om de mest dugliga personerna och det är dags att förnya vår syn på chefsuppdraget.

Förstående arbetsgivare, som ser värdet i att behålla unga, entusiastiska män och kvinnor som chefer även igenom småbarnsåren, kommer att ha lättare att rekrytera och behålla kompetenta personer. En arbetsgivare som vill ha uthålliga chefer ser till att uppdraget utformas så att det är möjligt att utföra det även som förälder.

De flesta män och kvinnor blir föräldrar någon gång under sitt yrkesliv. Att bli förälder utvecklar människors förmåga att hantera relationer och ökar förståelsen för andras situation. Det sociala perspektivet vidgas och man får nya kontaktytor i samhället. Föräldraskap ska ses som en merit vid chefsrekrytering och aldrig som en belastning. Oavsett chefens kön!

 

Annika Elias
ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 1, januari 2008.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem