2010-02-01

När ska din lön sättas?

Att vara chef är ett viktigt arbete som kräver en lön som motsvarar de högt ställda kraven, ansvaret och prestationen. Därför ska du som chef ha en konkurrenskraftig lön och löneutveckling.

Men när ska lönen sättas? Det pratas det sällan om. Ofta sker det under samma period för alla anställda. Så måste det förstås inte vara.

Ledarnas erfarenheter av tusentals olika arbetsplatser har visat att tidpunkten för chefernas lönerevision är jätteviktig. Vi har sett att i de branscher där man tagit steget att införa individuella datum för lönerevision, där ökar kvaliteten i löneprocessen.

Det är egentligen inte konstigt. Alla lönesättande chefer vet hur krävande lönearbete är. Genom att sprida ut det över året får den lönesättande chefen bättre förutsättningar att hinna med och att sätta fokus på dig som individ. Dessutom undviker man att andra yrkesgruppers kollektiva lönerevisionsresultat och yttre faktorer får för stort inflytande i ditt individuella lönesamtal.

Ledarna kommer att arbeta än mer aktivt för att det ska finnas ett individuellt lönerevisionsdatum i medlemmarnas anställningsavtal. Genom att frikoppla lönerevisionen för cheferna från de stora medarbetargruppernas kan man åstadkomma det som vi egentligen avtalat om: att lönen ska vara en individuell sak.

 

Annika Elias
Ordförande i Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 2 februari 2010.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem