2008-11-01

Nu sätts chefer på prov

Att leda och utveckla verksamhet, samtidigt som den egna framtiden känn osäker, är just nu vardag för många av Sveriges chefer. Att vara chef är sällan ett enkelt yrke. Men det är i tider av lågkonjunktur, då hot om varsel och nedläggning duggar tätt, som chefsrollen kan bli riktigt utsatt.

Som chef leder du dina medarbetare och skapar goda resultat i din verksamhet genom att locka fram det bästa hos var och en. Men att leda människor som lever i stark oro för sitt eget eller sina närståendes jobb är en tuff utmaning.

Uppsägningar på en arbetsplats påverkar alla, mest de som får gå, men också de som ska stanna kvar. På arbetsgivarens uppdrag ska du lojalt verkställa de uppsägningar som beslutats. Du ska använda din kunskap och din medmänsklighet för att hantera oron hos dem som ska lämna. Dessutom ska du hantera din egen oro, för du är ju också anställd.

Det är i dessa situationer som många chefer upplever att hela chefsrollen ställs på sin spets. För samtidigt som den egna tryggheten kanske fått sig en rejäl knäck är det just nu som du behöver vara extra skicklig i ditt ledarskap och räcka till för dina medarbetare. Och det stannar inte därvid. Du förväntas självklart också se till att produktionen fungerar felfritt tillsammans med dem som får stanna.

Det blir en dubbel börda för chefen som det inte alltid finns förståelse för eller beredskap att hantera.

Kloka företag inser att chefernas dubbla börda kräver extra stöd i svåra tider. Men många gånger räcker inte stödet. Därför finns Ledarna. Använd oss! Medlemskapet ger dig stöd både i rollen som chef och som anställd.

 

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 11, november 2008.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem