2011-02-01

Omöjligt backa in i framtiden

Så har det hänt igen. En facklig organisation hotar ett litet företag med blockad om det inte tecknar kollektivavtal, trots att facket inte har några medlemmar på företaget. Facket motiverar sitt agerande med att man värnar samhällsintressen och skyddar ”den svenska modellen”.

Men något är fel här! Måste man inte först fråga sig varför företaget eller deras tre anställda inte vill ha kollektivavtalet i stället för att slå dem i skallen med att det är bäst – i samhällets intresse? Och ställa sig frågan varför de anställda på företaget valt att ställa sig utanför det aktuella facket? Kan det vara så att det som i dag erbjuds företag och arbetstagare inte passar deras intressen, helt enkelt inte är i takt med tiden?

Ledarna värnar också kollektivavtalen. Vi tycker att det är en bra modell, som rätt använd tjänar båda parters intressen.

Men vi gör det genom att utveckla dem, inte genom att blicka bakåt och med maktmedel försöka permanenta något som ingen vill ha.

I dagens kunskapssamhälle och globaliserade näringsliv kan inte regelverk som utformades för 70 år sedan gälla för alltid. Det är dags att inse att företag och anställda själva måste få ett inflytande både över kollektivavtal och lönebildning så att det passar deras behov.

Det är hög tid för en modern arbetsmarknad!

 

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

 

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 2 februari 2011.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem