2009-03-05

Räddar lönesänkningar företagen?

Just nu diskuteras det intensivt på många arbetsplatser om det är en bra lösning att sänka löner för att rädda jobben och företagen. Ledarna anser att lön ska sättas individuellt och lokalt utan central inblandning. Det är de individuella och lokala perspektiven som ska styra. Det innebär att vi inte tror på lönesänkning som en generell metod lika lite som vi tror på en centralt förhandlad, lika löneökning för alla.

Det innebär också att det är varje enskild medlem som äger beslutet att acceptera eller inte acceptera exempelvis en lönesänkning. Organisationens ansvar är att stå bakom och stötta individen med råd och kunskap om de konsekvenser som en lönesänkning kan få.

Det min och Ledarnas övertygelse att det är den enskilde chefen, med insyn i den verksamhet hon eller han leder, som bäst kan avgöra om en lönesänkning kan rädda jobbet och företaget.

Det är precis samma principer om individens egen kraft och förmåga som ligger bakom Ledarnas syn på lön och vår lönemodell. Enligt Ledaravtalet ska lön sättas med hänsyn till flera faktorer, inte minst individens prestation och verksamhetens betalningsförmåga. Det gäller i såväl nedgång som uppgång. Lönsamma företag ska betala sina chefer bra. Det skapar lojalitet från chefer i bistrare tider.

 

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad 2009-03-05.

 

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem