2011-01-01

Räkna med alla chefer!

I Sverige är vi stolta över våra idrottares fina insatser. I centrum för vår beundran står lagets eller individens prestation, men också tränaren lyfts fram som viktig för slutresultatet. Genom att skapa rätt förutsättningar och coacha idrottaren i en personlig och nära relation medverkar tränaren till att prestationen blir så bra som möjligt.

På en arbetsplats finns det chefer på olika nivåer. Några ansvarar för det strategiska arbetet och företagets utveckling på lång sikt, några arbetar med verksamhetsplanering och organisation i ett kortare perspektiv. Ytterligare en grupp chefer är de som, likt idrottstränaren, finns nära sina medarbetare och coachar och leder det dagliga arbetet.

På senare tid har jag ibland mött en attityd från företag, men framförallt från arbetsgivarorganisationer, där man inte riktigt vill räkna in den lägsta chefsnivån i företagets lednings- och styrsystem. Det är en farlig utveckling!

Chefen i första linjen är den som beskriver och förankrar företagets mål och strategier så att de kan omsättas i praktisk handling. Genom ett ledarskap i nära och direkt relation till medarbetarna påverkar man prestation och slutresultat.

Alla chefer är en del av företagets ledningssystem och utan cheferna i första linjen riskerar man att resultatet blir sämre och företagets kultur och värderingar bara vackra ord på ett papper från ledningsgruppen.

Räkna med alla chefer!

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 1 januari 2011.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem