2010-08-01

Så gör politikerna skillnad för Sverige

För en politisk ledare är en av de viktigaste egenskaperna engagemanget och lidelsen för frågorna som drivs. Förmågan att entusiasmera väljare och i slutändan få deras röster är kvittot på ett gott ledarskap hos politiker.

Fullt så entydigt blir det sällan för chefer. I det vardagliga ledarskapet på arbetsplatsen är det den praktiska chefskompetensen som syns mest, förmågan att bygga relationer med medarbetarna och att följa upp och kommunicera resultat. Men för att nå de mål som satts upp och locka fram det bästa hos alla medarbetare måste även chefer känna, och visa, engagemang och lidelse för sin verksamhet.

Villkoren för det politiska ledarskapet och chefers vardag skiljer sig åt. Men att vi har politiker som är skickliga på ledarskap är viktigt för Sveriges chefer. Formerna ligger ibland långt från ett vanligt chefskap men det är ett ledarskap som utövas i strålkastarljus. Därmed blir det normerande för hur man ser på ledarskapet generellt.

Att utforska och jämföra skillnader och likheter mellan det vanliga chefskapet i företag och förvaltningar med det ledarskap som utövas i politiken, gör att vi kan lära oss av varandra och lyfta värdet av det goda ledarskapet i samhället i sin helhet.

Genom att tydligt visa att ledarskapet är viktigt för samhällets alla delar kan de politiska ledarna göra skillnad för chefen.

 

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 8 augusti 2010.
Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem