2009-09-02

Sveriges näringsliv styrs av svenska män

Annika Elias kommenterar artikeln ”Maud Olofsson nobbar kvotering” publicerad i SvD Näringsliv den 2 september 2009.

I samband med internationella kvinnodagen den 8 mars gjorde regeringen ett stort nummer av att man bett 342 valberedningar att berätta om vad man tänker göra för att få en jämnare könsfördelning i styrelserummet. Mindre än en fjärdedel har bevärdigat Sveriges regering med ett svar.

Trots denna arrogans från valberedningarna säger Maud Olofsson i en stor intervju i SvD idag att jämställdheten inte är en fråga för regeringen utan bolagens eget ansvar.

I Sverige har vi en samhällssyn som vilar på uppfattningen om alla människors lika värde. Vi har lagar som inte bara reglerar den enskilde individens skyldigheter mot samhället och medmänniskor, utan också vilket ansvar företag och förvaltningar har för att få verka inom Sveriges gränser.

Vi har arbetsrättsliga lagar, miljölagstiftning, ekonomiska lagar, skattelagstiftning och mer därtill.

Men när det kommer till att lagstifta om hela befolkningens möjlighet att – utifrån fastställda kompetenskrav – delta i styrning av det svenska näringslivet då väljer regeringen att göra ett undantag.

Istället satsar man på utbildning och handledning av kvinnor inom programmet Styrelsekraft.

Vakna upp Maud Olofsson! Det finns redan en stor mängd kompetenta och villiga kvinnor som är beredda att gå in i bolagsstyrelserna. Det är inte hos kvinnorna problemet ligger utan hos trångsynta och fördomsfulla valberedningar.

Det är dags att inse att utan kvotering kommer Sveriges näringsliv aldrig få en ledning och styrning som gör våra företag optimalt konkurrenskraftiga i världen.

 

Annika Elias
Ordförande i Ledarna

Texten publicerad 2 september 2009.

 

Läs artikeln "Maud Olofsson nobbar kvotering" hos Svenska Dagbladet

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem