2008-09-01

Tiden mogen för modern chef

Inom de närmaste tio åren kommer 40 procent av landets chefer att gå i pension och ersättas av nya. Villkoren för chefskapet kommer att granskas av nya generationer på arbetsmarknaden. Unga människor är intresserade av att arbeta som chefer och visar ett stort engagemang för ledarskap. Men de ställer också andra krav än äldre generationer.

"I nästa generation blir det omöjligt att hitta rätt folk till chefsjobben", skriver Niklas Ekdal, själv 60-talist, när han i en bloggartikel i augusti i år förklarar varför han hoppar av en lång och framgångsrik chefskarriär, senast som politisk redaktör på Dagens Nyheter. Kravet på cheferna är väldiga, anser Ekdal.

För att kunna rekrytera, utveckla och behålla skickliga ledare är chefsrollen i stort behov av en modernisering vilket innefattar att villkoren i högre grad anpassas efter individen.

Den svenska modellen med avtal om kollektiva anställningsvillkor är viktig för grundtryggheten mellan arbetsgivare och anställd. Men vi måste också våga ompröva den om den är ett hinder för att skapa chefsvillkor som fungerar i en ny tid.

I årets upplaga av Chefsbarometern frågade vi Sveriges nuvarande chefer hur de ser på möjligheten att få individanpassa sina villkor. Mer än hälften av cheferna svarade att de är intresserade av att byta en del av sin löneutveckling mot sådant som till exempel mer ledighet, en bättre pensionslösning, annan sjukförsäkring eller tjänster och service som underlättar i vardagen.

Att få utforma sina egna villkor ger förutsättningar för bättre prestationer till gagn för företaget och ett hållbart arbetsliv för chefen. För femton år sedan lanserade Ledarna det då banbrytande Ledaravtalet som innebär att chefers lön ska kopplas till individens prestation. Tiden är nu mogen att ta nästa steg och ge cheferna möjlighet att på individuell grund diskutera även övriga villkor med arbetsgivaren.

 

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 9, september 2008.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem