2010-11-30

Chef ett yrke med 6-dagarsvecka

En stor majoritet av Sveriges chefer jobbar regelbundet mer än en normalvecka. Samtidigt har chefer i princip bara två önskemål om förbättringar; att arbeta något mindre och lägga mindre tid på administration. Det visar Ledarnas Chefsbarometer som gjorts av Novus Opinion bland 1900 chefer.

Så gott som hälften av cheferna i Sverige jobbar motsvarande sex arbetsdagar i veckan eller mer. I undersökningen svarar hälften av cheferna att de vill arbeta ett mindre antal timmar. Stressen över att hinna med är det som tynger cheferna mest.

– Chefsjobben kräver sina timmar, men 6-dagarsveckor över en längre period är inte hållbart. Det är viktigt att uppdraget är tydligt och att man kan sätta gränser, säger Johan Frisö, ledarskapskonsult på Ledarna.

Cheferna är relativt nöjda med fördelningen av arbetsuppgifterna förutom på två områden. De vill administrera mindre och önskar mer tid för kompetensutveckling.

– Det är inte synd om cheferna. Att vara chef är ett av de roligaste yrken man kan ha. Men ska vi lyckas behålla befintliga chefer och attrahera nya ledartalanger behöver chefsuppdragen kunna kombineras med ett privatliv, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Undersökningen visar att 70 procent av Sveriges chefer jobbar regelbundet mer än en normalvecka. Andelen chefer som arbetar mer än 46 timmar per vecka är högst i gruppen chefer som är mellan 35-44 år.

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Sveriges chefsorganisation Ledarna. Mätningen omfattar 1 909 intervjuer. Intervjuerna har genomförts som en webbenkät under perioden 5 – 13 oktober 2010. Sammansättningen av cheferna i panelen överensstämmer med svenska chefer i stort. Ledarna räknar med att det finns 500 000 chefer i Sverige.

Ledarnas Chefsbarometer är en årligen återkommande undersökning som genomförs sedan 2002. Sedan 2009 ansvarar Novus Opinion för Ledarnas webbpanel.

Uppdaterat: 2012-05-21

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem