2010-03-25

Chefen tjänar 35 200 kronor i månaden

Genomsnittschefen i Sverige tjänar 35 200 kronor i månaden inklusive förmåner och rörliga lönedelar. Det visar färsk statistik från Ledarna, Sveriges Chefsorganisation. – De flesta chefer tjänar inga miljonlöner, säger Annika Elias ordförande för Ledarna.

Rapport: Chefslöner 2010I Stockholms län tjänar cheferna mest i landet, 39 600 kronor i månaden. I botten finns chefen i Kalmar län med 32 200 kronor i månaden. Marknadsdirektörerna och IT-direktörerna hör till de chefer som tjänar mest. Köksföreståndare och skolmåltidsföreståndare är de som tjänar minst.

– Undersökningen bekräftar att ledarskap är undervärderat i Sverige idag. I de sämst betalda chefsjobben, till exempel inom offentlig sektor, har cheferna ofta stora personalgrupper och ansvar för verksamhet som berör många människor, säger Annika Elias.

Nu när konjunkturen vänder kan ett sätt att höja lönen vara att byta jobb. Under perioden 2007-2009 har 39 procent av cheferna bytt jobb. 22 procent bytte till ett nytt jobb hos samma arbetsgivare. 17 procent började hos en annan arbetsgivare.

– Att byta jobb är ett bra tillfälle att värdera ansvar och resultat – oavsett om det sker inom arbetsplatsen eller om man väljer att byta arbetsgivare. En tumregel är att alltid först försöka höja lönen där man är, säger Jaime Aleite, löneexpert på Ledarna.

Så kan du höja din lön:

 • Visa konkreta resultat
 • Sätt nya, högre mål
 • Ta större ansvar
 • Kompetensutveckla dig
 • Ta reda på vad din kompetens är värd 
 • Byt tjänst, region, bransch eller arbetsgivare

Chefslöner 2010 i sammanfattning:

 • Var åttonde anställd är en chef
 • Hälften av Sveriges chefer är första linjens chefer
 • Medianlönen för en chef är 35 200 kronor per månad
 • Tre av tio chefer har rörliga lönedelar, t ex bonus
 • Marknadsdirektörer och IT-direktörer är de chefer som tjänar mest
 • Kökschefer och skolmåltidsföreståndare är de chefer som tjänar minst
 • Chefer i storstadsregionerna tjänar mer
 • Chefer i storstadsregionerna bytte jobb oftare 2007-2009
 • Chefer i offentlig sektor tjänar 1 600 kronor per månad mindre än de i privat sektor
 • Chefer som är kvinnor tjänar 1 600 kronor per månad mindre än chefer som är män
 • Ledarnas chefslönestatistik baserar sig på uppgifter från 65 800 svenska chefer och speglar hela den svenska chefsmarknaden som omfattar 500 000 chefer

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem