2010-10-12

Chefer lyfter frågan om LAS

Lagen om anställningsskydd (LAS) är frågan som cheferna nämner oftast när de får ange en fråga som är viktig för att de ska kunna göra ett bra jobb. Det visar en ny undersökning från Sveriges chefsorganisation Ledarna gjord av Novus Opinion bland 2 059 chefer.

Totalt anger tre av fyra chefer spontant en politisk fråga som viktig för att de ska kunna göra ett bra jobb som chef. Den långsiktiga ekonomiska utvecklingen, sysselsättning, skattefrågor och arbetsmarknadsfrågor är ämnen som kommer högt upp. Den frågan som flest chefer lyfter är LAS.

– Att många chefer pekar ut LAS som en viktig fråga visar att det behövs en dialog mellan parterna om hur morgondagens arbetsmarknad ska se ut, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Sex av tio chefer uppfattar att LAS tillämpas fullt ut i deras verksamheter utan avvikelser, som undantag från turordningsregler. Av cheferna som uppfattar att LAS tillämpas fullt ut anger två av tre att LAS ibland eller ofta utgör ett problem.

– Cheferna vill inte skrota LAS, de vill ha medarbetare som känner sig trygga. Chefer utvecklar, anställer och omorganiserar. Det är cheferna som hanterar konsekvenserna av LAS, säger Annika Elias.

Uppdaterat: 2012-05-21

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem