2010-06-29

Cheferna ger råd inför valspurten

Var tydlig och lyssna! Det är chefernas ledarskapsråd till partiledarna. Inför höstens riksdagsval har Novus Opinion på uppdrag av chefsorganisationen Ledarna frågat 1 974 chefer om vad som kännetecknar en bra politisk ledare: 9 av 10 chefer säger att tydlighet är den viktigaste egenskapen.

I undersökningen har cheferna blivit ombedda att bortse från det politiska och bedöma partiledarnas ledaregenskaper. Cheferna i undersökningen anser generellt att alla partiledare behöver bli tydligare i sitt ledarskap och bli bättre på att lyssna.

– Att tydlighet kommer högst upp förvånar mig inte. När komplexiteten i samhället ökar vill vi ha ledare som är tydliga och äkta i sina budskap, säger Anki Udd, ledarskapskonsult på Ledarna.

Kravet på att en bra ledare ska vara tydlig i sina värderingar och en bra förebild ökar också med den nya generationen värderingsstyrda 80- och 90-talister som nu i allt högre grad är är med och påverkar – både på arbetsplatserna och i politiken.

Tydligheten handlar inte om att peka med hela handen utan om att skapa trygghet.
– Som chef och ledare behöver du förklara vad du gör och varför, och visa på kopplingen till en helhet. Detsamma gäller för partiledarna - att vara tydlig bidrar till att skapa meningsfullhet, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Enligt cheferna i undersökningen är det viktigare för de politiska ledarna att de är inspirerande, kunniga i sitt ämnesområde och målinriktade. Egenskaper som i högre grad är viktiga hos chefer är att de ska kunna ge återkoppling, att de är intresserade av personalens utveckling och välbefinnande och att de är bra på att delegera.

De viktigaste ledaregenskaperna enligt cheferna för en bra politisk ledare är att man är:

 • tydlig
 • en bra förebild för partiets värderingar
 • kunnig i sitt ämnesområde
 • jämställd i sitt agerande
 • lyhörd

Chefernas bästa råd inför valspurten
I undersökningen fick cheferna nämna en sak som partiledaren behöver göra för att bli bättre som ledare. Cheferna i undersökningen anser överlag att partiledarna behöver bli tydligare i sitt ledarskap och bli bättre på att lyssna. I de öppna svaren ger cheferna följande råd att:

 • Fredrik Reinfeldt skulle vara en bättre ledare om han var mer synlig.
 • Jan Björklund skulle vara en bättre ledare om han hade en mer ödmjuk framtoning.
 • Göran Hägglund skulle vara en bättre ledare om han var mer utåtriktad.
 • Maud Olofsson skulle vara en bättre ledare om hon hade en mer ödmjuk framtoning.
 • Mona Sahlin skulle vara en bättre ledare om hon var tydligare som förebild.
 • Maria Wetterstrand skulle vara en bättre ledare om hon stod på sig mer.
 • Peter Eriksson skulle vara en bättre ledare om han var tydligare i sina budskap.
 • Lars Ohly skulle vara en bättre ledare om han hade en mer ödmjuk framtoning.

 

Fakta om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Ledarna och har besvarats av 1974 chefer. Intervjuerna har genomförts som webbenkäter under perioden 27 maj - 9 juni 2010. Målgruppen för undersökningen är chefer och har genomförts av Novus genom Ledarnas medlemspanel. Sammansättningen av cheferna i panelen överensstämmer med svenska chefer.

Uppdaterat: 2012-05-21

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem