2010-12-06

Chefsbrist hotar offentlig sektor

Efterfrågan på chefer ökar i offentlig sektor, samtidigt som antalet sökande till chefsbefattningarna minskar. Bristen på chefer är störst inom utbildningssektorn där det nu i snitt finns en sökande per verksamhetschefstjänst som skolledare, rektor eller förskolechef. Det visar siffror från Sveriges chefsorganisation Ledarna.

Siffror från Ledarna och Arbetsförmedlingen visar att antalet nyanmälda chefsjobb i den offentliga sektorn har ökat med 40 procent från en bottennotering i maj 2009 till oktober 2010.

Samtidigt sjunker antalet chefer som söker tjänsterna. Det innebär att det i snitt finns två sökande per högre chefstjänst i den offentliga sektorn. Bristen på chefer är störst inom utbildningssektorn.

– Chefer blir en bristvara när 40-talisterna går i pension, underskottet på ledare i skolan är bara toppen på ett isberg, säger Annika Elias ordförande i Ledarna.

De tjänster som har minst antal sökande är verksamhetschefstjänsterna inom utbildningssektorn, så som rektorer, skolledare och förskolechefer. På ett år har antalet sökande minskat från två till en sökande per tjänst. Inom utbildningssektorn är 1 av 5 verksamhetschefer över 60 år.

– Skolan och hela välfärdssektorn står inför stora utmaningar. Utan ledarskap faller alla reformer platt till marken. Om vi ska attrahera ledartalangerna till chefsjobben måste uppdragen vara rimliga och villkoren moderniseras, säger Annika Elias.

Ledarna räknar med att det totalt finns ca 200 000 chefer som är 40-talister och som antingen lämnat eller kommer att lämna sina chefsuppdrag de närmaste åren. Av de 200 000 cheferna har cirka 25 000 chefer sin hemvist i den offentliga sektorn.

Uppdaterat: 2012-05-21

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem