2010-03-02

Långt ifrån jämställt bland chefer

Endast varannan kvinnlig chef anser sig bli jämställt behandlad när det gäller lön och anställningsvillkor. Så många som 1 av 3 anser att de manliga cheferna blir mer fördelaktigt behandlade. Det visar nya siffror ur Ledarnas Chefsbarometer.

Den framtida utvecklingen ser också dyster ut: De unga kvinnliga cheferna under 35 år anser även de att deras manliga kollegor behandlas mer fördelaktigt.

- Det är alarmerande och nedslående att de unga kvinnliga cheferna ? den nya generationens chefer ? inte ser en förbättring. Hur ska vi motivera dem att fortsätta vara chefer, säger Annika Elias, ordförande för Sverige chefsorganisation Ledarna.

När den stora och chefstunga 40-talistgenerationen nu går i pension står såväl privat som offentlig sektor inför stora utmaningar när det kommer till chefsförsörjningen.

- Om vi inte på allvar visar att vi behöver en mer jämställd chefskår kommer dagens unga inte att vilja välja chefsyrken. Det har vi inte råd med. Sverige behöver utnyttja hela arbetskraften, inte bara halva, säger Annika Elias.

I undersökningen som är gjord i samarbete med Novus Opinion intervjuas 1091 chefer om deras erfarenheter av jämställdhet. Undersökningen är en del av den årliga undersökningen Chefsbarometern som görs sedan 2002.

Undersökningen visar att: 

  • 4 av 10 chefer anser att jämställdhet inte är en viktig fråga på deras arbetsplats.
  • Endast hälften av de intervjuade kvinnliga cheferna anser att cheferna behandlas jämställt avseende anställningsvillkor och lön.
  • Fler än var tredje kvinnlig chef anser att män behandlas mer fördelaktig när det gäller lön och anställningsvillkor. Cheferna som är kvinnor och yngre än 35 är lika pessimistiska i sin bedömning.
  • En av fyra kvinnliga chefer anser att de manliga cheferna behandlas mer fördelaktigt när det gäller en fortsatt chefskarriär. 
  • Kvinnorna som är chefer och under 35 anser i lika hög grad som deras äldre kollegor att de manliga chefskollegorna blir favoriserade när det gäller en fortsatt chefskarriär.


Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Ledarna. Målgrupp för undersökningen är chefer med underställd personal. Undersökningen har genomförts inom ramen för Novus Opinion webbpanel under sommaren 2009.

Uppdaterat: 2012-05-21

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem