2010-12-27

Många chefer vill byta jobb före pensionsåldern

Trots att nio av tio chefer trivs bra på sin arbetsplats - och så många som var tredje trivs mycket bra - vill endast sex av tio fortsätta att jobba som chef ända till pensionsåldern. Det visar en undersökning från Sveriges chefsorganisation Ledarna som Novus Opinion gjort bland 2 000 chefer.

Att många chefer är osäkra på hur de ser på sin fortsatta chefskarriär återspeglas i synen på hur länge de vill stanna kvar i yrket. Endast sex av tio chefer svarar att de vill fortsätta att jobba som chef tills de blir pensionerade.

– Vi ser redan nu en brist på sökande till chefsjobben i vissa sektorer. Chefsrollen behöver moderniseras för att såväl nya som mer erfarna chefer vill leda hela yrkeslivet ut, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Det som stimulerar och driver cheferna mest är att påverka, arbeta med människor och att få verksamheten att fungera på bästa sätt. De flesta känner en relativt hög grad av välbefinnande på sina arbetsplatser. Nio av tio säger att de trivs ganska eller mycket bra i sina chefsjobb.

– Cheferna både vill och kan påverka i sitt yrke. Det är en förklaring till varför de trivs, trots stress, tung administrationsbörda och långa arbetsveckor. Men frågan är hur länge de orkar. Som det ser ut i dag är få chefsjobb hållbara på sikt, säger Annika Elias.

Ungefär hälften av cheferna tror sig jobba på samma nivå om fem år och var tredje chef hoppas på en högre chefstjänst. Två procent av cheferna i undersökningen vill helst sluta arbeta som chef direkt och fler än var tionde chef kommer sannolikt att ha lagt chefshandskarna på hyllan år 2015.

Uppdaterat: 2012-05-21

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem