2010-02-19

Så funkar chefen

Chefsrekryteringar är investeringar som har stor strategisk betydelse - rätt uppdrag till rätt chef kan vara skillnaden mellan vinst och förlust. I en ny undersökning om chefer och ledare har Sveriges chefsorganisation Ledarna hittat sex olika chefstyper.

En undersökning från Ledarna visar att det finns sex olika grundtyper bland Sveriges chefer och ledare.

- Det avgörande är att chefen matchar uppdraget och uppdraget chefen. Det ställer krav på självinsikt hos dem som rekryterar chefer och cheferna själva. Det handlar om att hitta rätt chef till rätt plats, säger Anki Udd, ledarskapskonsult på Ledarna.

När 40-talisterna - en stor och chefstung generation - nu går i pension letar många arbetsgivare både i det privata näringslivet och i den offentliga sektorn efter ersättare.

- Det finns ingen exakt formel för hur den perfekta chefen är. För att chefer ska kunna göra skillnad måste uppdraget och befogenheterna vara tydliga och förankrade hos ledningen, säger Anki Udd.

I undersökningen går det att urskilja sex olika chefstyper som delar gemensamma drivkrafter och värderingar. De sex chefstyperna är: Karriärister (14 procent), kaptener (13 procent), lagledare (18 procent), bevakare (26 procent), trotjänare (16 procent), och kompischefer (13 procent).

Undersökningen genomfördes via webben bland en sammansättning chefer som är representativ för chefer i Sverige. Totalt besvarades undersökningen av 699 chefer.

Fakta om de olika chefstyperna

Karriäristen - bråttom mot toppen

 • Byter jobb oftare än andra chefer
 • Vill ha ett utmanande jobb där det går att påverka företagets utveckling så att det syns
 • Tycker att utvecklingsfrågor är lätta, men har svårare att motivera medarbetarna
 • Personlig utveckling är viktigt

Roligast är - Affärsutveckling, hitta på bra affärsidéer

Gillar inte - Långa beslutsprocesser, att vara beroende av andra för att "prestera" 

Önskar att - Utmaningar som kan fungera som språngbrädor för karriären 

Oroar sig för - Att den egna utvecklingen mattar av


Kaptenen - vill få gruppen i mål

 • Har ansvar för en stor personalgrupp
 • Känner ett stort ansvar och stolthet i att påverka verksamheten i rätt riktning
 • Det viktiga är att uppgiften är meningsfull här och nu
 • Delar gärna med sig av sin långa erfarenhet till andra

Roligast är - Att driva projekt och personal mot ett mål

Gillar inte - Att inte få med sig gruppen

Önskar att - Skulle gärna vara mentor om det fanns tid

Oroar sig för - Inte lyckas leva upp till sina och andras förväntningar på sin prestation


Lagledaren -  alla ska ha det bra

 • Lagledaren värderar högt den ekonomiska och sociala tryggheten som arbetet medför
 • För lagledaren är det mycket viktigt att kunna påverka sina egna och medarbetarnas arbetsförhållanden

Roligast är - Fysiska förbättringar som syns

Gillar inte - Att ta "befäl" uppifrån

Önskar - Bekräftelse

Oroar sig för - Att inte ha gruppens förtroende, konflikter och att "göra fel"


Bevakaren - har koll på chefstatusen

 • Har i lägre utsträckning personalansvar
 • Det är viktigt att arbetet medför status och ger bra meriter
 • Tycker att det är lätt att klara av arbetet, men har svårt att hantera konflikter med medarbetarna

Roligast är - Gemenskap i chefsgruppen

Gillar inte - Krav på att genomföra förändring

Önskar - Att bli befordrad, men främst att behålla status quo

Oroar sig för - Att inte längre vara chef


Trotjänaren - ett beprövat kort

 • Har personalansvar och har spenderat större delen av karriären i samma bransch
 • Bryr sig inte om status, hög lön och karriär
 • Delar gärna med sig av sina egna erfarenheter till andra chefer

Roligast är - Att lösa problem tillsammans som grupp

Tråkigast är - Att arbeta med frågor utanför det egna området som "inte angår oss här"

Önskar - Ge enhetens arbete större status i organisationen

Oroar sig för - Omotiverade förändringar


Kompischefen - en i gänget

 • Identifierar sig inte med chefsrollen "är snarare en i gänget"
 • Har svårt att hantera konflikter mellan medarbetare, fatta beslut och genomföra lönesamtal
 • Viktigt att få tid att träffa sina kollegor

Roligast är - Specialistuppgifter, inte "chefandet"

Tråkigast är - Strategi

Önskar - Se till att gruppen har det trevligt på jobbet och att medarbetare är nöjda med sin prestation

Oroar sig för - Att inte längre vara en i gänget

Uppdaterat: 2012-05-21

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem