2010-11-11

Svensk företagskultur ofta tillåtande men sällan innovativ

Företagskulturen på svenska arbetsplatser är oftast tillåtande enligt landets chefer. En tredjedel av cheferna tycker att den är begränsande. Bara 12 % väljer ordet innovativ för att beskriva kulturen. Det visar Ledarnas Chefsbarometer, en undersökning genomförd bland nära 2 000 chefer av Novus Opinion.

Cheferna i undersökningen fick svara på hur den organisationskultur där de arbetar bäst kunde beskrivas utifrån sju positivt laddade och fem negativt laddade attribut. 

– Den kultur en organisation har är resultatet av ett långsiktigt arbete som utgår från den högsta ledningen. Resultatet i denna undersökning pekar på att man inte till fullo utnyttjar företagskulturen för att främja tillväxt, innovation och framgång på bästa sätt, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Undersökningen visar också att nästan en fjärdedel av cheferna beskriver kulturen med enbart negativa attribut. De högsta cheferna är genomgående mer positiva eller mindre negativa till kulturen än cheferna på den lägsta nivån.

 – Vi ser en tendens att den högsta ledningen inte betraktar första linjens chefer som chefer och som de kulturbärare de är. Då missar man möjligheten att bygga en gemensam och konkurrenskraftig kultur som genomsyrar hela verksamheten och alla medarbetarna, säger Annika Elias.


Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Sveriges chefsorganisation Ledarna. Mätningen omfattar 1 909 intervjuer. Intervjuerna har genomförts som en webbenkät under perioden 5 – 13 oktober 2010.
Sammansättningen av cheferna i panelen överensstämmer med svenska chefer i stort. Ledarna räknar med att det finns 500 000 chefer i Sverige.

Ledarnas Chefsbarometer är en årligen återkommande undersökning som genomförs sedan 2002. Sedan 2009 ansvarar Novus Opinion för Ledarnas webbpanel.

Uppdaterat: 2012-05-21

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem