2010-05-20

Sveriges chefer väljer Annika Elias

Annika Elias är omvald som ordförande i Sveriges chefsorganisation Ledarna på organisationens 30:e kongress i Stockholm. – Jag vill lyfta värdet av ledarskapet, lyfta det som varit så undervärderat, säger Annika Elias som nu inleder sin andra period som ordförande.

De viktigaste chefsfrågorna för Sveriges chefer enligt Ledarna handlar om att trygga chefsförsörjningen, arbeta för en hållbar utveckling och chefens villkor. Ledarna kommer dessutom att driva frågan om könskvotering till börsbolagens styrelser.

– Chefer påverkar och gör skillnad för alla medarbetare och deras potential. Ledarskap är en förutsättning för hållbara, konkurrenskraftiga företag och det bör värderas därefter, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Ledarna tänker fortsätta slå hål på myter om chefer och på så sätt förändra schablonbilden av chefen. Ledarna vill få arbetsgivarna att frångå sina normer och våga rekrytera mer jämställt och med större mångfald.

– Företag behöver locka många nya chefer de närmaste åren och den unga generationen chefer efterfrågar mer individuella villkor och avtal som gör chefsjobben mödan värd, säger Annika Elias

En stark symbolfråga i arbetet för en mer jämställd chefsmarknad är de börsnoterade bolagsstyrelsernas könsfördelning. Eftersom utvecklingen i princip stått still anser Ledarna nu att kvotering är oundvikligt.

– För att bryta normer behöver vi förebilder och därför är kvotering viktigt. Vi har inte råd att välja bort halva befolkningen. Jag är stolt över att vi tagit ett så modigt beslut säger Annika Elias, omvald ordförande för Ledarna

I Ledarnas nya stadgar som antogs på kongressen slås fast att en tredjedel av ledamöterna ska representera det ena könet. Ledarnas nya styrelse består av 4 kvinnor och 8 män vilket innebär att andelen kvinnor är 33 procent.

Uppdaterat: 2012-05-21

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem