2010-04-19

Vårtecken i konjunkturen

Nu minskar antalet arbetssökande chefer samtidigt som de nyanmälda chefsjobben ökar hos Arbetsförmedlingen. Det visar siffror som Sveriges chefsorganisation Ledarna har sammanställt.

Nu pekar allt fler tecken på att konjunkturen vänder. Förutom att de lediga chefsjobben blivit fler är det färre chefer som vill ha hjälp av Ledarna vid varsel och uppsägningar.

– Vi ser en positiv trend i att antalet varsel och uppsägningar nu minskar. Det känns som att cheferna leder under mer normala förhållanden igen, säger Annica Söderberg, chef för Ledarnas servicecenter.

Från förra årets rekordnivåer har antalet ärenden som handlar om omorganisationer i princip halverats och ligger nu i snitt strax under 90 per månad. För ett år sedan var motsvarande siffra 170 ärenden.

Antalet arbetssökande högre chefer registrerade vid Arbetsförmedlingen är nu cirka 9700. De nyanmälda platserna i mars är 1187 – vilket är en ökning på 18 procent från bottennoteringen maj 2009. Exempelvis ökar efterfrågan på chefer inom vård och omsorg samt tillverkningsindustrin.

– Konjunkturuppgången sammanfaller med en pågående generationsväxling och en kommande arbetskraftsbrist. Chefsrekrytering kommer att spela en avgörande roll de närmaste åren som konkurrensfaktor för alla verksamheter – oavsett bransch, säger Annika Elias ordförande i Ledarna.

I juni 2009 svarade 74 procent av Sveriges chefer i Ledarnas Chefsbarometer att de trodde på en konjunkturvändning det andra halvåret 2010.

Uppdaterat: 2012-05-21

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem