2011-04-06

Chefen tjänar 36 500 kronor i månaden

Genomsnittschefen i Sverige tjänar 36 500 kronor i månaden inklusive förmåner och rörliga lönedelar. Det visar färsk statistik från Ledarna, Sveriges chefsorganisation.

Chefslöner 2011– De flesta chefer tjänar inga miljonlöner, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

I Stockholms län tjänar cheferna mest i landet, 40 400 kronor i månaden. I botten finns chefen i Kalmar län med 33 900 kronor i månaden. Försäljnings- och marknadsdirektörer hör till de chefer som tjänar mest. Restaurangföreståndare och skolmåltidsföreståndare är de som tjänar minst.

– Det är bekymmersamt att många chefsuppdrag inte värderas högre och bekräftar att ledarskap är något vi värderar för lågt i Sverige idag. Vi måste bli bättre på att belöna bra chefer och sätta en prislapp på ledarskap, säger Annika Elias.

Arbetsmarknaden ser allt ljusare ut i takt med att ekonomin blir starkare, inte minst för chefer. Samtidigt går Sverige mot en arbetskraftsbrist som på sikt kan hota tillväxten. Konkurrensen om chefer hårdnar och nästa generation ledare efterfrågar en modernare chefsroll. Utöver en rimlig lön vill den nya generationen chefer ha individuella och flexibla villkor.

– Om vi ska få de mest lämpade att vilja axla chefsjobben i framtiden måste arbetsgivarna bli bättre på se till den enskilda chefens situation och önskemål, inte minst i offentlig sektor, säger Annika Elias.

Under 2010 har 22 procent av cheferna bytt jobb. 16 procent bytte till ett nytt jobb hos samma arbetsgivare. 6 procent började hos en annan arbetsgivare.

– Att byta jobb är ett bra tillfälle att värdera ansvar och resultat – oavsett om det sker inom arbetsplatsen eller om man väljer att byta arbetsgivare, säger Krister Andersson, löneexpert på Ledarna.

Så kan du höja din lön:

 • Visa konkreta resultat
 • Sätt nya, högre mål
 • Ta större ansvar
 • Kompetensutveckla dig
 • Ta reda på vad din kompetens är värd
 • Byt tjänst, region, bransch eller arbetsgivare

 

Chefslöner 2011 i sammanfattning:

 • Var åttonde anställd är en chef
 • Hälften av Sveriges chefer är första linjens chefer
 • Medianlönen för en chef är 36 500 kronor per månad
 • Tre av tio chefer har rörliga lönedelar, t ex bonus
 • Försäljnings- och marknadsdirektörer är de chefer som tjänar mest
 • Restaurangföreståndare och skolmåltidsföreståndare är de chefer som tjänar minst
 • Chefer i storstadsregionerna tjänar mer
 • Chefer i storstadsregionerna bytte jobb oftare 2010
 • Chefer i offentlig sektor tjänar 1 600 kronor per månad mindre än de i privat sektor
 • Chefer som är kvinnor tjänar 1 700 kronor per månad mindre än chefer som är män
 • Ledarnas chefslönestatistik baserar sig på uppgifter från 63 300 svenska chefer och speglar hela den svenska chefsmarknaden som omfattar 500 000 chefer

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem