2011-10-10

Chefer avvaktande till konjunkturen

Jämfört med förra året känner allt fler chefer oro över den ekonomiska utvecklingen. Så många som åtta av tio chefer bedömer att det finns risker för bakslag eller att konjunkturen vänder neråt. Samtidigt har andelen chefer som tror att varsel eller uppsägningar blir aktuella mer än fördubblats. Det visar en undersökning bland 1 502 chefer gjord av Novus Opinion på uppdrag av Sveriges chefsorganisation Ledarna.

Rapport: Chefen och konjunkturen 2011Så många som åtta av tio chefer bedömer att det finns risker för bakslag eller att konjunkturen vänder neråt det närmaste halvåret. Samtidigt är hälften av cheferna ändå hoppfulla inför den ekonomiska utvecklingen, trots att andelen chefer som tror sig behöva varsla eller säga upp personal mer än fördubblats.

– Cheferna ser att verksamheterna fortfarande går bra, men samtidigt är de avvaktande till den fortsatta utvecklingen. Många chefer har förra krisen i färskt minne och ser tydligt framför sig vad konsekvenserna av en vikande konjunktur innebär i form av varsel och uppsägningar, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Samtidigt som konjunkturen verkar ha avstannat är det svårt att hitta erfaren och kvalificerad arbetskraft som exempelvis chefer. Nästan hälften av cheferna i undersökningen anger att det är en utmaning att hitta rätt kompetens när man rekryterar.

– Snart kan vi inte längre ducka för de långsiktiga problemen med arbetskraftsbrist i Sverige. Den hårdnande kampen om att hitta exempelvis chefer har bara börjat, säger Annika Elias.

Undersökningen visar att det finns branscher som är mer drabbade av konjunkturoro än andra. Cheferna i den kunskapsintensiva sektorn är de mest pessimistiska där fyra av tio chefer anger att det finns en stor risk för att konjunkturen vänder neråt det närmaste halvåret. De mest positiva cheferna finns i byggsektorn där 14 procent av cheferna ser positivt på de närmaste åren.

Rapporten Chefen och konjunkturen: Gasa eller bromsa? i korthet:

 • Så många som 8 av 10 chefer bedömer att det finns risker för bakslag eller att
  konjunkturen vänder neråt det närmaste halvåret. Samtidigt tror hälften av
  cheferna på en fortsatt stark konjunktur.
 • På ett år har andelen chefer som ser odelat positivt på konjunkturutvecklingen
  minskat från 42 procent till nio procent.
 • Andelen chefer som sannolikt kommer att behöva minska antalet anställda ökar från sju procent till 16 procent.
 • Nästan hälften av alla nyanställda kommer att erbjudas fasta anställningar. Var tredje chef uppger att nyanställningarna kommer att vara visstids - eller
  projektanställningar.
 • Cheferna i den kunskapsintensiva sektorn är de mest pessimistiska: Fyra av tio chefer bedömer att det finns en stor risk för att konjunkturen vänder neråt det närmaste halvåret.
 • De mest positiva cheferna finns i byggsektorn där 14 procent av cheferna ser
  positivt på de närmaste åren.
 • Nästan hälften av cheferna anger att det är en utmaning att hitta rätt kompetens vid rekryteringar.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem