2011-04-19

Chefslöner för miljarder slösas bort

Varje månad betalas flera miljarder kronor i chefslöner som saknar koppling till chefernas arbetsinsats. Om en chef gör ett bra eller dåligt jobb gör ingen större skillnad i chefens lönekuvert. Arbetsgivare i hela landet brister i kunskap och styrning över denna miljardinvestering. Det visar en undersökning som Sveriges chefsorganisation Ledarna genomfört.

I Sverige finns ungefär en halv miljon personer som arbetar som chef i näringslivet eller i offentlig sektor. Varje månad får dessa chefer sammanlagt många miljarder kronor i lön. En undersökning genomförd av Ledarna bland ungefär 13 000 av dessa chefer visar att kopplingen mellan lönen och chefens prestation är svag eller obefintlig.

Nästan hälften (47 procent) av de tillfrågade cheferna uppger nämligen att kvalitén i ledarskapet har liten eller ingen betydelse för löneutvecklingen. Ungefär lika många (48 procent) menar att kopplingen är svag mellan resultat, prestation och lön.

Att nästan hälften av cheferna upplever att deras arbetsinsatser inte har betydelse för löneutvecklingen, betyder att det varje månad betalas ut flera miljarder kronor i chefslöner som mer eller mindre saknar koppling till chefernas arbetsinsats. Om man räknar in de kostnader som inte syns i lönebeskedet – arbetsgivaravgifter, pension etcetera – kan vi lägga till ytterligare miljarder.

Med andra ord syns liten eller ingen skillnad i lönekuvertet mellan en bra och en dålig chef. Mer än varannan chef (59 procent) vet inte ens vad det egentligen är som styr hur löneökningarna fördelas på deras arbetsplats.

– Om lönerna inte avspeglar skillnaderna i resultat och kompetens mellan de som arbetar, är lönekostnaderna i praktiken bortkastade pengar, säger Annika Elias, ordförande på Ledarna. Om inte ens lönesättande chefer blir premierade för prestation och resultat, så kommer förmodligen ingen annan att bli det heller.

Undersökningen visar också att många arbetsgivare är förhållandevis oengagerade i och okunniga om lönesättningens betydelse. Inte ens en tiondel av de tillfrågade cheferna i undersökningen (9 procent) uppger att ledningen i hög grad är engagerad i lönesättningen. Tre av fyra (76 procent) har förvisso haft utvecklingssamtal under det senaste året, men nära hälften (46 procent) tyckte att samtalet var mer eller mindre meningslöst.

Det innebär att många företag i Sverige och en stor del av den offentliga verksamheten inte har tillräcklig styrning och kontroll över den mångmiljoninvestering som lönekostnaden utgör.

– I de flesta företag och organisationer är lönerna den klart största utgiften, säger Annika Elias. Bristande styrning är inte bara ett problem för de som drabbas av orättvisa löner. Utan också, och kanske framför allt, för företagen och Sveriges skattebetalare.

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes under perioden januari 2008 till maj 2009 bland medlemmar i Ledarna, Sveriges chefsorganisation. Totalt har 13 300 personer svarat på enkäten och svarsfrekvens är 37,8 procent.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem