2011-01-25

Fortsatt tillväxt för Ledarna

Sveriges chefsorganisation Ledarna har aldrig varit större. Antalet medlemmar i december månad är 82 437, vilket är det högsta medlemsantalet på 105 år. Under 2010 fick Ledarna 10 000 nya medlemmar, vilket innebär att Ledarnas medlemsantal ökade med nästan 5 procent.

Ledarnas medlemskår har under de senaste tio åren genomgått en generationsväxling. Så många som 7 av 10 medlemmar har valt chefsorganisationen sedan 2000. Enligt statistiken kommer nästan hälften av de nya medlemmarna från andra fackförbund.

– Chefer väljer oss för att vi är en modern organisation som har individfokus. Ledarna har haft örat mot marken när det kommer till chefernas behov av stöd, säger Per Hedelin, vd för Ledarna.

Ledarna har haft en positiv medlemstillväxt från januari 2008, vilket betyder att medlemsökningen började redan före den ekonomiska krisen. Det tyder på att tillströmningen inte enbart handlar om ett ökat trygghetsbehov i dåliga tider.

– Ledarna är ensamma om att bara organisera chefer. Vår uppgift är att ge cheferna stöd i både yrkesrollen som chef och i den egna anställningen, säger Per Hedelin.

För Ledarna har utvecklingen gått från att vara ett renodlat arbetsledarförbund till att i dag vara en chefsorganisation med medlemmar på alla chefsnivåer i alla branscher - från första linjens chefer till högre chefer och vd:ar.

Fakta om Ledarnas medlemstillväxt:

  • Antal medlemmar den 31 december 2010 är 82 437
  • Nytillträdda/återinträdda medlemmar under året är 10 167
  • Medlemmar som kommer från andra fackförbund 43 procent
  • 73 procent av medlemmarna har blivit medlemmar sedan 2000-01-01
  • Totalt är 24 procent av medlemmarna kvinnor - av nya medlemmar under året var 32 procent kvinnor

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem