2011-12-01

Offentlig sektor har dåligt rykte bland chefer

En ny undersökning från Ledarna bland 1 300 chefer visar att den offentliga sektorn har ett oförtjänt dåligt rykte bland Sveriges chefer: Var fjärde chef i offentlig sektor skulle hellre arbeta i privat sektor. Det omvända är däremot sällsynt – bara två procent av de privatanställda cheferna vill hellre ha en offentlig chefstjänst.

Väldfärd eller misär för chefer i välfärdssektorn? Ledarnas Chefsbarometer 2011.

En ny undersökning från Ledarna bland 1 300 chefer visar att den offentliga sektorn har ett oförtjänt dåligt rykte bland Sveriges chefer: Var fjärde chef i offentlig sektor skulle hellre arbeta i privat sektor. Det omvända är däremot sällsynt – bara två procent av de privatanställda cheferna vill hellre ha en offentlig chefstjänst.

Chefer i offentlig sektor uppger också oftare än chefskollegorna i den privata sektorn att de har upplevt utbrända medarbetare, mobbning på arbetsplatsen och kritisk mediegranskning.

– Det är oroväckande att så få lockas av chefsuppdragen i det offentliga, samtidigt som många verksamheter letar efter chefer med ljus och lykta. Det handlar om Sveriges viktigaste jobb, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Maktlös, lågavlönad, trött och feg är några av de vanligaste beskrivningsorden av chefsarbete i offentlig sektor, oavsett vilken sektor de svarande själva verkar i. Motsvarande ord för chefsarbete i privat sektor är lönsam, framgångsrik, driven, effektiv och status. Parallellt visar Arbetsförmedlingens statistik att det genomsnittliga antalet sökande per utannonserad offentlig chefstjänst nu är nere i drygt en person. Motsvarande siffra för chefsjobb i näringslivet är nästan tio.

– Att chefsuppdragen på den privata sidan skulle vara roligare är en myt. Chefsuppdragen i det offentliga dras med ett oförtjänt dåligt anseende. Men det krävs en rejäl dos av nytänkande kring både förutsättningar och villkor för uppdragen om fler ska söka sig till chefsjobben, säger Annika Elias.

Undersökningen är gjord i samarbete med Novus Opinion bland 1 312 chefer med underställd personal. Totalt omfattar undersökningen 313 personer i offentlig sektor och 950 i privat sektor. 50 personer har angivit att de verkar i annan sektor.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem