2011-06-21

Pressinbjudan: Ledarna - Sveriges chefsorganisation i Almedalen 2011

Ledarna anordnar tre debatter på temat värderingar under Almedalsveckan 3 juli till 10 juli. Välkommen till debatterna!

Chefen och fördomarna

Tid: Söndagen den 3 juli kl. 13.30–14.30
Plats: Hotell Almedalen, Visby
Moderator: Niklas Ekdal

Debattpanelen: Farbod Rezania, ansvarig för integrations- och mångfaldsfrågor, Svenskt Näringsliv, Jaime Aleite, specialist – lön och diskriminering, Ledarna, Nima Sanandaji, vd, tankesmedjan Captus , Petra Elisson, författare, Pär Larshans, hållbarhetschef, Max

En arbetsmarknad präglad av mångfald ökar möjligheten för innovation och tillväxt. Det handlar både om kompetensutnyttjande och rättvisa. Vad behöver göras för att chefer ska hämtas ur fler grupper än bland vita, medelålders män?

Chefen och lönen

Tid: Måndagen den 4 juli kl. 13.30–14.30
Plats: Hotell Almedalen, Visby
Moderator: Niklas Ekdal

Debattpanelen: Annika Elias, ordförande, Ledarna, Eric Sundström, tf chefredaktör, Dagens Arena, Günther Mårder, vd, Aktiespararna, Per Ahl, vd, Industriarbetsgivarna, Per Bardh, vice ordförande och avtalssekreterare, LO

Svenska chefer kan inte ordentligt belöna dem som gör väl ifrån sig, och kan inte heller tillgodose den enskilda medarbetarens önskemål om förbättringar av de villkor som just hon värdesätter högst eller motiveras mest av. På alla andra områden i livet är det självklart att varje människa kan påverka och göra egna val. Varför är det inte så när det gäller lön och ersättning?

Vem vill vara chef i välfärdssektorn?

Tid: Onsdagen den 6 juli kl. 15.15–16.15
Plats: Hotell Almedalen, Visby
Moderator: Niklas Ekdal

Debattpanelen: Annika Elias, ordförande, Ledarna, Ida Karlberg Gidlund, vd, Rektorsakademien, Lotta Olsson, suppleant arbetsmarknadsutskottet, Veronica Hermann, verksamhetschef, Region Gotland

Antalet nyanmälda chefsjobb inom den offentliga sektorn ökar. Samtidigt sjunker antalet chefer som söker tjänsterna. Efterfrågan på chefer ökar alltså men konkurrensen om unga chefsämnen hårdnar i takt med att 40-talistcheferna går i pension. Det är Sveriges framtida välfärd och konkurrenskraft som står på spel. Hur ska den offentliga sektorn klara den framtida chefsförsörjningen?

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem