2011-05-05

Två nya föreningar i Ledarna

Två nya föreningar med tydlig branschprofil har i dag bildats på Sveriges chefsorganisation Ledarnas representantskap: Ledarna inom Vård & Omsorg och Ledarna inom Handel. Föreningarna samlar totalt cirka 10 000 av Ledarnas över 80 000 medlemmar.

– Föreningar med branschfokus ger medlemmarna ett bättre stöd och större påverkansmöjligheter, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Genom att samla chefer inom samma verksamhetsområden erbjuder föreningarna en plattform där man utöver chefsrollen i stort också kan samlas kring branschrelaterade förutsättningar och villkor. Det ger medlemmarna större möjligheter att påverka i för dem viktiga frågor.

– Bland Ledarnas medlemmar finns chefer i alla branscher och på alla nivåer. De nya föreningarna ger medlemmarna möjlighet att driva för dem relevanta och aktuella chefsfrågor både i Ledarna och i samhället i stort, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna, Sveriges chefsorganisation.

Ledarna inom Vård & Omsorg är en förening för Ledarnas medlemmar inom vård- och omsorgssektorerna i såväl offentlig som privat regi. Föreningen samlar ca 5 000 chefer inom kommun, landsting och privata vårdgivare inom vård och omsorg. Ordförande i föreningen är Katarina Malé Karlsson.

Ledarna inom handeln är en förening för Ledarnas medlemmar inom detalj- och partihandel. Här finns cirka 5 000 chefer inom både kooperativ och privat handel. Föreningen arbetar för att profilera och driva frågor som är specifika för chefers förutsättningar och villkor inom handeln. Ordförande i föreningen är Sven-Erik Svensson.

Besluten om de nya föreningarna togs i dag den 5 maj 2011 på Ledarnas representantskap i Stockholm. Representantskapet är Ledarnas högsta beslutande organ mellan kongresserna.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem