2013-02-18

Allt färre chefer tror på nyanställningar

Andelen chefer som tror på nyanställningar är mindre än någonsin sedan hösten 2010. Endast 20 procent av cheferna tror att de kommer att nyanställa i jämförelse med augusti 2012 då 26 procent trodde på fler anställda – motsvarande siffra 2010 var 46 procent. Det visar en färsk undersökning bland 1 011 chefer från Ledarna, Sveriges chefsorganisation.

Samtidigt ökar andelen chefer som tror att de behöver minska antalet anställda i jämförelse med hösten 2012, från 26 procent till 30 procent. Cheferna är överlag mer pessimistiska nu än i augusti 2012.

– Många chefer ser med försiktighet på konjunkturutvecklingen. Nu präglas verksamheten i många företag och organisationer av besparingar, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Chefen och konjunkturen. Ledarnas chefsbarometer 2013.Andelen chefer som tror på en något eller mycket bättre konjunktur de kommande tolv månaderna minskar från 32 procent till 26 procent. Motsvarande andel chefer som tror på en försämring i konjunkturläget ökar från 28 procent till 39 procent. 

De minst positiva cheferna finns i Stockholm och Skåne län där endast 19 procent tror på en förbättring i konjunkturen de kommande tolv månaderna. Den största förändringen sedan augusti 2012 finns hos cheferna i Skåne där andelen positiva chefer rasat med 13 procentenheter - från 32 procent till 19 procent.

Nästan 8 av 10 chefer anger att de kommer att genomföra någon form av besparingar inom övriga personalrelaterade områden som kompetensutveckling, resekostnader, personalkonferenser. Undersökningen är gjord bland 1 011 chefer under perioden 16-24 januari 2013 av Novus på uppdrag av Ledarna, Sveriges chefsorganisation.

Uppdaterat: 2013-02-22

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem