2013-03-19

Chefen tjänar 39 500 kronor i månaden

Genomsnittschefen i Sverige tjänar 39 500 kronor i månaden inklusive förmåner och rörliga lönedelar. Det visar färsk statistik från Ledarna, Sveriges chefsorganisation. Statistiken baserar sig på uppgifter från 71 300 svenska chefer av Sveriges cirka 500 000 chefer.

– De flesta chefer tjänar inga miljonlöner, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

I Stockholms län tjänar cheferna mest i landet, 45 000 kronor i månaden. I botten finns cheferna i Gotlands län med 35 800 kronor i månaden. Finansdirektörer och produktionsdirektörer hör till de chefer som tjänar mest. Köksföreståndare och lageransvariga är de som tjänar minst.

– Det är bekymmersamt att många chefsuppdrag inte värderas högre och det bekräftar att ledarskap är något vi värderar för lågt i Sverige idag. Konkurrensen om chefer hårdnar och nästa generations ledare efterfrågar utöver en rimlig lön också individuella och flexibla villkor, säger Annika Elias.

När de olika chefsuppdragen och befattningarna jämförs med varandra visar det sig att personalansvar relativt sett väger mindre i lönekuvertet än ekonomiskt ansvar eller chefsnivån.

– Det är ingen hemlighet att ett gott ledarskap ökar hela organisationens förmåga att prestera och nå sina mål. Om vi ska få de mest lämpade att vilja axla chefsjobben i framtiden måste arbetsgivarna bli bättre på att belöna ledarskap. Annars finns risken att cheferna istället byter jobb, säger Annika Elias.

I hela Sverige bytte 24 procent av cheferna jobb under 2012, vilket är oförändrat jämfört med året innan. 16 procent bytte till ett nytt jobb hos samma arbetsgivare. 8 procent började hos en annan arbetsgivare. Att byta jobb är fortfarande ett bra sätt att få upp sin lön.

– Att byta jobb är ett bra tillfälle att värdera ansvar och resultat – oavsett om det sker inom arbetsplatsen eller om man väljer att byta arbetsgivare, säger Krister Andersson, löneexpert på Ledarna.

Chefslöner 2013 – en sammanfattning

  • Var åttonde anställd är en chef
  • 60 procent av Sveriges chefer är första linjens chefer
  • Medianlönen för en chef är 39 500 kronor per månad
  • Fyra av tio chefer har rörliga lönedelar, t ex bonus
  • Finansdirektörer och produktionsdirektörer är de chefer som tjänar mest
  • Köksföreståndare och lageransvariga är de chefer som tjänar minst
  • Chefer i storstadsregionerna tjänar mer
  • Chefer i storstadsregionerna bytte jobb oftare 2012
  • Chefer i offentlig sektor tjänar 2 300 kronor per månad mindre än de i privat sektor
  • Chefer som är kvinnor tjänar 2000 kronor per månad mindre än chefer som är män

chefslöner 2013

Uppdaterat: 2013-03-19

Hur mycket tjänar chefen?


Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem