2013-09-13

Chefer ser ljust på konjunkturen

Andelen chefer som ser positivt på konjunkturutvecklingen har fördubblats sedan januari i år. Hälften av Sveriges chefer tror nu att konjunkturläget blir något eller mycket bättre de kommande 12 månaderna.

För första gången sedan 2010 minskar andelen chefer som ser nedskärningar i personalstyrkan som det mest troliga alternativet för verksamheten. Det visar en ny undersökning från Sveriges chefsorganisation Ledarna som genomförts av Novus bland 1 511 chefer.

Cheferna är betydligt mer positiva i sin bedömning än i början av året. Hälften av cheferna i näringslivet tror på en ljusning i ekonomin. För första gången sedan 2010 minskar andelen chefer som ser nedskärningar i personalstyrkan som det mest troliga alternativet för verksamheten.

Annika ELias, ordförande Ledarna– Det är uppenbart att chefer nu tar in positiva signaler kring utvecklingen av ekonomin och resultatet visar på en allt starkare framtidstro. Cheferna står beredda att ställa om verksamheterna från sparlåga och ser ett ökat behov av att anställa nya medarbetare, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Så många som en av fyra chefer säger nu att de kommer att nyanställa och gör bedömningen att antalet anställda kommer att öka. De mest framtidsoptimistiska branscherna när det gäller antalet nyanställningar är byggindustrin och kunskapsintensiva branscher som it, telekom, media och reklam.

En av verksamheternas och chefernas största utmaningar framöver är att hitta rätt kompetenser vid rekrytering. De kompetenser som cheferna i dag bedömer vara svårast att hitta under kommande 3-5 åren är mellanchefer och specialister.

Uppdaterat: 2013-09-13

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem