2013-09-24

Chefsunderskott när 48 chefer pensioneras varje arbetsdag i Sverige

Under de närmaste tio åren försvinner ungefär 125 000 chefer från arbetsmarknaden – i genomsnitt 48 per arbetsdag. Samtidigt har andelen chefer under 35 år stadigt minskat sedan 2001. Det visar en färsk kartläggning som Sveriges chefsorganisation Ledarna gjort.

Chefsmarknaden befinner sig redan i en demografisk kris. Sedan 2009 har antalet sökande till chefstjänster utlysta via Arbetsförmedlingen mer än halverats. I jämförelse med andra EU-länder ligger Sverige i bottenskiktet tillsammans med Kroatien, Danmark, Finland och Italien vad gäller andelen unga chefer på arbetsmarknaden.

– Många unga vill arbeta med ledarskap, men få attraheras av chefsrollen som den ser ut i dag, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Kartläggningen visar att andelen unga chefer sjunkit mer i näringslivet än i offentlig sektor.

– Företag i Sverige är inte tillräckligt bra på att identifiera och lyfta upp unga medarbetare med ledarpotential. Det riskerar på sikt Sveriges konkurrenskraft, säger Annika Elias.

Störst andel chefer som närmar sig pension har Dalarna (30,2 %), lägst Stockholm (21,4 %). Sedan 2001 har antalet chefer som närmar sig pension blivit runt 35 000 fler.

Tabell: Cheferna som närmar sig pension - län för län

Rapporten kartlägger den demografiska utmaningen i chefskåren och i vilken utsträckning personer under 35 år faktiskt lyfts upp på chefspositioner.

Uppdaterat: 2013-09-24

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem